Rieka Hron bude mať možno ďalšiu vodnú elektráreň

18. januára 2015 10:31

Spoločnosť Hydro Company plánuje postaviť malú vodnú elektráreň v katastri Žiaru nad Hronom.

Vodná elektráreň
Ilustračné foto. SITA

Ďalšou z radu pripravovaných malých vodných elektrární (MVE) na rieke Hron má byť elektráreň, ktorú chce v lokalite Farské lúky (pri križovatke rýchlostných ciest R1 a R2) v katastri Žiaru nad Hronom postaviť firma Hydro Company. Ako uvádza v zámere, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), má ísť o haťovú nízkotlakovú prietočnú elektráreň s automatizovanou prevádzkou. Jej inštalovaný výkon má byť v závislosti od toho, ktorý z dvoch navrhovaných variantov sa bude realizovať, buď 2 000, alebo 2 720 kilowattov a ročne má vyrobiť priemerne 7,656 alebo 12,373 gigawatthodín elektrickej energie.

Investícia do 12 miliónov

Začiatok výstavby investor predpokladá na máj tohto roka a spustenie do prevádzky dva roky nato. Oba navrhované varianty MVE počítajú s vybudovaním obtokového rybovodu, prvý variant aj s vybudovaním priepustu pre vodákov. Predpokladané náklady na výstavbu elektrárne sú v prípade prvého variantu 6,5 milióna eur, v prípade druhého variantu 10 až 12 miliónov eur.

Môžu pripomienkovať

Mesto Žiar nad Hronom zverejnilo zámer investora vo štvrtok, verejnosť sa k nemu môže vyjadriť do 5. februára, a to písomným stanoviskom na adresu odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Firma Hydro Company má podľa obchodného registra toho istého majiteľa a konateľa – Branislava Duboša z obce Opoj, ako firma Hydro Development, ktorá koncom minulého roka predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie zámer výstavby MVE v Hronskom Beňadiku.

Protesty aktivistov

Proti plánovanej výstavbe malých vodných elektrární na Hrone dlhodobo bojujú občianski aktivisti z radov ochrancov prírody, rybárov či vodákov. Upozorňujú, že z tečúcej rieky sa po výstavbe plánovaných elektrární prakticky na každých piatich kilometroch stane mŕtvy kanál so stojatou vodou a súčasné ekosystémy sa zničia. Vládnu koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá počíta na Hrone s 39 elektrárňami, žiadajú prepracovať.Čo si o tom myslíte?