Rekonštrukcia elektrárne v Gabčíkove bude trvať zhruba deväť rokov

5. septembra 2017 14:47
SITA

Predpokladaná hodnota zákazky na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo je 71,5 milióna eur.

Vodná elektráreň Gabčíkov
Pohľad na pravú a ľavú plavebnú komoru Vodného diela Gabčíkovo. SITA

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba začal s hľadaním dodávateľa, ktorý by pre neho zabezpečil modernizáciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG). „Ide o medzinárodný tender na generálnu opravu ôsmich turbogenerátorov a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Cieľom realizácie generálnych opráv, ktoré by podľa predpokladu mali trvať približne deväť rokov, je najmä obnovenie plnej funkčnosti zariadení, predchádzanie poruchám a zvýšenie bezpečnosti prevádzky vodnej elektrárne,“ informovala vedúca kancelárie generálneho riaditeľa VEG Stela Ištvánfyová.

Predpokladaná hodnota zákazky na generálnu opravu a rekonštrukciu Vodnej elektrárne Gabčíkovo je 71,5 milióna eur. Predmetom zákazky je zhotovenie stavby „Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia Vodnej elektrárne Gabčíkovo“, vrátane inžinierskej činnosti, generálnej opravy turbogenerátorov, zdvíhacích a ďalších zariadení, opráv, respektíve obstarania nových zariadení, ako aj uvedenie do prevádzky.

„Dovolím si povedať, že generálna oprava a rekonštrukcia vodnej elektrárne bude patriť v nasledujúcich rokoch k najvýznamnejším aktivitám v našom podniku a tak sme k nej pristupovali aj v procese prípravy súťažných podkladov. Verím v tejto súvislosti v bezproblémový priebeh verejnej súťaže a odbornosť uchádzačov, aby bolo možné čo najskôr naplno rozbehnúť realizáciu tejto rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá technologickým zariadeniam prinavráti ich 100-percentný stav,“ povedal generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Daniel Kvocera.

Zariadenia gabčíkovskej elektrárne sú v prevádzke od roku 1992 a sú podľa štátneho podniku technicky a morálne opotrebované. Vodná elektráreň Gabčíkovo s celkovým inštalovaným výkonom 720 megawattov je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Jej súčasťou je osem turbogenerátorov, ktoré boli postupne uvedené do prevádzky v rokoch 1992 až 1995.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?