Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
žiarovka Slovensko
Ilustračné foto FreeDigitalPhotos.net
17. decembra 2015 11:51 Energetika všeobecneSpotrebiteľ od vEnergetikeSITA

Regulátor sa neplánuje vzdať moci nad cenami energií

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR plánuje regulovať ceny energií pre domácnosti a malé podniky aj v nasledujúcom regulačnom období, ktoré bude trvať od začiatku roka 2017 do konca roka 2021.

Regulácia cien energií pre domácnosti a malé podniky bude pokračovať. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neplánuje zrušiť alebo čiastočne obmedziť reguláciu cien ani v ďalšom regulačnom období, čiže od začiatku roka 2017, kedy začne platiť nové regulačné obdobie. „Celý doterajší vývoj energetiky zatiaľ nepreukázal takú mieru vyspelosti účastníkov trhu, ktorá by eliminovala pokušenie dominantných dodávateľov na zneužitie svojho postavenia na úkor odberateľov,“ uviedol regulačný úrad v návrhu Regulačnej politiky, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

Systém maximálnej ceny

V ďalšom regulačnom období, ktoré bude trvať od začiatku roka 2017 do konca roka 2021, bude regulačný úrad regulovať ceny energií naďalej systémom cenového stropu, takzvaného price cap. „Tento systém umožní dodávateľom energií súťažiť o odberateľa a ponúknuť mu nižšie ceny za služby, tovary, alebo iné produkty,“ doplnil regulačný úrad.

Nepodľahli lobistom

Regulátor pripustil, že je neustále konfrontovaný s požiadavkami niektorých energetických spoločností a lobistických kruhov, aby úplne zrušil reguláciu cien energií. „Možno však zodpovedne konštatovať, že požiadavka predbieha udalosti a možnosti tvoriaceho sa jednotného európskeho trhu. Je viac ako isté, že po zrušení regulácie za súčasného stavu by nasledoval nekontrolovateľný nárast cien, ktorý by pre niektoré vrstvy obyvateľstva posunul elektrinu a plyn do kategórie luxusu,“ myslí si regulačný úrad. Podľa neho proti zrušeniu regulácie hovorí napríklad skúsenosť spred troch rokov, keď bola zrušená regulácia cien energie pre malé podniky a ceny energie stúpli o 20%.

Priestor na súťaž existuje

Regulačný úrad tvrdí, že na Slovensku sú už vytvorené všetky podmienky pre hospodársku súťaž v oblasti dodávky energií. „Faktom však je, že doteraz žiaden dodávateľ, a to treba podčiarknuť, nikdy dobrovoľne neznížil ceny elektriny, plynu ani tepla, ak cena na trhoch klesla. V súčasnosti, v čase pretrvávajúcej hospodárskej a ekonomickej krízy, reči o neviditeľnej ruke trhu, ktorá vyrieši všetky problémy, už Európanom neimponujú,“ upozornil ÚRSO.

Zrušenie regulácie najskôr až o šesť rokov

K téme zrušenia regulácie cien energií sa regulačný úrad vráti až po skončení nasledujúceho regulačného obdobia. „To, že regulačná rada v ňom na základe zhodnotenia regulácie v minulom období rozhodla o ďalšom päťročnom období regulácie, neznamená, že hodlá reguláciu na tento čas jednoducho iba „zabetónovať“. Regulačná rada sa vôbec nebráni snahám o zrušenie regulácie na plne liberalizovanom trhu. Považuje však za potrebné urobiť to v pravý čas,“ uzavrel regulátor.

Regulačná politika je záväzná

Regulačná politika je stratégiou, ktorá upravuje vykonávanie regulácie v sieťových odvetviach v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve počas určeného regulačného obdobia. Regulačnú politiku prijíma Regulačná rada pôsobiaca na ÚRSO. Dokument je záväzný pre všetkých dotknutých účastníkov trhu. Podľa neho bude úrad postupovať v štátnej regulácii v sieťových odvetviach v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve a vo vodárenstve počas regulačného obdobia. Trvanie regulačného obdobia príjme Regulačná rada. Jeho obsahom je najmä zhodnotenie potreby ďalšej regulácie na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie.

Čo plánuje v nasledujúcom regulačnom období regulovať ÚRSO v jednotlivých odvetviach?

ELEKTROENERGETIKA

– výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou,

– výroba elektriny z domáceho uhlia, ktoré uloží subjektu MH SR rozhodnutím o všeobecnom hospodárskom záujme

– pripojenie do sústavy,

– prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,

– prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

– dodávka elektriny zraniteľným odberateľom ( domácnosti a malé podniky ),

– poskytovanie podporných služieb,

– poskytovanie systémových služieb,

– výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,

– dodávka elektriny dodávateľom poslednej inštancie.

PLYNÁRENSTVO

– pripojenie do prepravnej siete,

– pripojenie do distribučnej siete,

– poskytovanie podporných služieb v plynárenstve,

– prístup do prepravnej siete a preprava plynu,

– prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu,

– dodávka plynu pre domácnosti,

– dodávka plynu pre malý podnik,

– dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie,

– výkup plynárenského zariadenia,

– prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu.

TEPLÁRENSTVO

– výroba a dodávka tepla,

– výroba, distribúcia a dodávka tepla,

– distribúcia a dodávka tepla.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

– výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

– výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,

– dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

– odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

– odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

– čistenie odpadovej vody v čistiarni odpadovej vody, ak je táto odpadová voda privádzaná do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame