Protimonopolný úrad odobril predaj PPC Investments

11. júla 2014 9:22

V PPC Penta pôsobila od roku 2004. V roku 2013 dosiahlo PPC tržby vo výške 132 mil. eur.

PPC paroplyn
Bratislavský paroplynový cyklus despiteborders.com

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR odobril podnikateľom Istroenergo Group, a.s. (IEG) a Istroenergo International, a.s. (IEI) kúpu firmy PPC Investments, a. s., za ktorou stojí investičná skupina Penta. Podpísanie kúpnopredajnej zmluvy ohlásili spomínané spoločnosti koncom apríla tohto roka. Podnikatelia IEG a IEI realizujú kúpu prostredníctvom spoločnosti El Group, a.s.

„Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil,“ uvádza PMÚ v správe.

IEG podniká predovšetkým v oblasti elektroenergetiky. Jej akcionármi je 11 fyzických osôb. Ide o tie isté osoby, ktoré vlastnia aj správcovskú spoločnosť IEI. Tá počas minulého roka získala kapitálový podiel v zahraničnej firme Nijeryia Energy Project Completion limited. V čase oznámenia koncentrácie priamo ani nepriamo nevykonávala žiadnu konkrétnu podnikateľskú činnosť.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti PPC Investments bola do roku 2013 výroba a predaj elektriny a tepla. V súčasnosti už v tejto oblasti nepodniká, nakoľko nemá odberateľov. Od roku 2014 poskytuje podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej republiky. PPC Investments však disponuje technickými zariadeniami, ktorými je schopná začať výrobu a dodávku elektriny a tepla. V PPC Penta pôsobila od roku 2004. V roku 2013 dosiahlo PPC tržby vo výške 132 mil. eur.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?