Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Vodná elektráreň
Ilustračné foto freedigitalphotos.net
17. marca 2014 16:34 ElektrinaAktuality od vEnergetike.skSITA

Projekt výstavby vodnej elektrárne Jalná sa zamotáva

Krajský súd v Banskej Bystrici totiž zrušil rozhodnutie bývalého krajského stavebného úradu, v súčasnosti odboru výstavby a bytovej politiky na Okresnom úrade Banská Bystrica, z decembra 2012 o umiestnení tejto stavby a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Odporcovia plánovanej výstavby malej vodnej elektrárne Jalná v katastroch obcí Trnavá Hora a Pitelová v okrese Žiar nad Hronom dosiahli významné víťazstvo. Krajský súd v Banskej Bystrici totiž zrušil rozhodnutie bývalého krajského stavebného úradu, v súčasnosti odboru výstavby a bytovej politiky na Okresnom úrade Banská Bystrica, z decembra 2012 o umiestnení tejto stavby a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia krajského stavebného úradu podali občianske združenie (OZ) Hron pre slobodné rieky, obec Trnavá Hora a Slovenský rybársky zväz.

Nepredložili požadovaný spis

Ako informovala hovorkyňa krajského súdu Nina Spurná, dôvodom takéhoto rozsudku je, že žalovaný odbor výstavby okresného úradu v stanovenej lehote nepredložil súdu požadovaný správny spis, a to ani potom, ako sa 22. januára právoplatne skončilo konanie o proteste prokurátora v tejto veci, pre ktoré bolo súdne konanie prerušené. „Súčasťou ústavného práva na súdnu ochranu je aj právo fyzických a právnických osôb domáhať sa súdneho prieskumu zákonnosti rozhodnutí a postupov správnych orgánov. Aby súd mohol túto právomoc vykonať, je nevyhnuté, aby poznal konanie pred správnym orgánom, teda to, ktoré predchádzalo vydaniu napadnutého rozhodnutia. Občiansky súdny poriadok oprávňuje súd pre prípad nepredloženia správneho spisu možnosť zrušenia napadnutého rozhodnutia. Krajský súd pritom nie je povinný zisťovať žiadne ďalšie okolnosti alebo dôvody, pre ktoré správny spis nebol v stanovenej lehote predložený,“ uvádza sa v rozsudku, proti ktorému nie je prípustné odvolanie. Hoci súd v tejto veci

rozhodol ešte 17. februára, žalobcom bol rozsudok doručený koncom minulého týždňa.

Spis sa im nevrátil z ministerstva

Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Banskej Bystrici podľa jeho vedúcej Janky Mylbachrovej požadovaný správny spis súdu nepredložil z dôvodu, že ho nemal k dispozícii, pretože sa mu ešte nevrátil z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré rozhodovalo o proteste prokurátora. „My by sme ho súdu dodali, ale nemali sme ho. Ten spis nejakým spôsobom putoval z ministerstva dopravy a my sme ho dostali štyri dni po vyhlásení rozsudku,“ uviedla pre agentúru SITA Mylbachrová.

Malé víťazstvo pre odporcov projektu

Podľa Antona Žabenského z OZ Hron pre slobodné rieky ide o prvý prípad, keď sa občanom podarilo zastaviť proces prípravy výstavby malej vodnej elektrárne na Hrone. „Toto je malé víťazstvo na miestnej úrovni. Či sa podarí prehodnotiť celú koncepciu (využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorú schválila Vláda SR v marci 2011, pozn. SITA), podľa ktorej má byť na Hrone takmer 40 malých vodných elektrární, je otázne,“ povedal Žabenský.

Elektráreň za milióny eur

Malú vodnú elektráreň Jalná chce na Hrone postaviť firma ZUS servis zo Žiaru nad Hronom necelé tri kilometre pod už stojacou novou malou vodnou elektrárňou v Hronskej Dúbrave. V katastri Trnavej Hory, časti Jalná, navrhuje postaviť ľavobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a v katastri Pitelovej budovu malej vodnej elektrárne s haťou, rybovodom a prístupovou cestou, pravobrežnú hrádzu a odvodňovací jarok a dva objekty na reguláciu vody v starom ramene Hrona. Elektráreň má mať tri turbíny a ročne vyrábať priemerne 5 590 megawatthodín energie. Jej výstavba by mala trvať približne dva roky a náklady na ňu investor v zámere predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie odhadol na zhruba päť miliónov eur.

Boja sa zatápania domov

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Pitelová v júli 2012, voči čomu podali viacerí občania, občianske združenia aj obec Trnavá Hora odvolanie. Medzi ich hlavné námietky proti elektrárni patrí obava zo zatápania domov po zdvihnutí hladiny spodných vôd i obava z povodní po nahromadení ľadových krýh na hrádzi, ale aj hrozba zničenia ekosystému Hrona. „Jalná je v povodňovom území, kde už pri päťročnej vode hrozí povodeň. A tam chcú povoliť elektráreň, ktorá ešte zvýši pravdepodobnosť povodní a pravdepodobnosť podmáčania domov,“ uviedol pre agentúru SITA odporca elektrárne Jaroslav Gazdík z Trnavej Hory. Krajský stavebný úrad v decembri 2012 rozhodnutie o umiestnení stavby potvrdil a všetky odvolania zamietol, čo odporcovia elektrárne napadli žalobou na súde a zároveň krajská prokuratúra proti tomu podala v apríli 2013 protest. Krajský stavebný úrad podľa prokuratúry v odvolacom konaní len mechanicky popísal priebeh prvostupňového konania, s uplatňovanými dôvodmi odvolaní sa nevysporiadal a niektoré dôvody si vôbec nevšimol.

Odbor výstavby a bytovej politiky Obvodného úradu v Banskej Bystrici, na ktorý od začiatku roka 2013 prešla pôsobnosť zrušeného krajského stavebného úradu, protestu prokurátorky nevyhovel a v máji ho postúpil na vybavenie ministerstvu dopravy ako nadriadenému orgánu. Ministerstvo dopravy protestu v júli takisto nevyhovelo, voči čomu podali účastníci v auguste rozklad. Minister dopravy Ján Počiatek koncom minulého roka rozklad zamietol a toto jeho rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. januára.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame