Prítomnosť teplárov v stavebnom konaní nie je protiústavná

12. októbra 2016 14:08
SITA

Ústavný súd SR čiastočne vyhovel skupine 47 poslancov NR SR, ktorá napadla niektoré ustanovenia zákona o tepelnej energetike.

Teplo
Ilustračné foto SITA

Ústavný súd (ÚS) SR v stredu čiastočne vyhovel skupine 47 poslancov NR SR, ktorá napadla niektoré ustanovenia zákona o tepelnej energetike. Plénum rozhodlo, že jednorazová náhrada nákladov za obmedzenie vlastníckeho práva strpením výstavby tepelných rozvodov nie je v súlade s ústavou. Nevyhovel však návrhu, aby za protiústavné vyhlásil aj ustanovenia týkajúce sa odberu tepelnej energie z centrálneho zdroja. Odlišné stanovisko k nálezu prijali viacerí sudcovia.

Ako po vyhlásení nálezu uviedol advokát Miroslav Kadúc, ktorý v konaní zastupoval navrhovateľov, je to polovičné víťazstvo. Ocenil, že ústavný súd aj v oklieštenej zostave sa podujal riešiť túto pre občanov mimoriadne citlivú problematiku. „Ústavný súd vyhovel návrhu sťažovateľov a rozhodol, že za obmedzenie vlastníckych práv strpením výstavby tepelných rozvodov vlastníkovi patrí nie jednorazová, ale viacnásobná náhrada škody. Na strane druhej vlastníci bytov, ktorí sa rozhodnú odpojiť od centrálneho zdroja a vybudovať vlastnú kotolňu, budú musieť postupovať tak, ako to ukladá teraz platný zákon,“ povedal Kadúc. Doložil, že podrobnejšie sa bude môcť vyjadriť po doručení nálezu ústavného súdu a písomne vypracovaných odlišných stanovísk ústavných sudcov.

Ústavný súd SR skúmal návrh skupiny 47 poslancov NR SR, ktorí tvrdili, že niektoré ustanovenia zákona o tepelnej energetike sú v rozpore s ústavou, lebo obmedzujú vlastnícke práva majiteľov bytov a nútia ich odberať dodávky tepla od veľkého výrobcu z centrálneho zdroja. Súčasne im kladú ťažko prekonateľné prekážky, ak si chcú zabezpečiť dodávku tepla napríklad zriadením vlastného zdroja tepla. Druhým okruhom bola otázka oprávnených nákladov a náhrad za obmedzenie vlastníckeho práva, kde zákonodarca stanovil jednorazovú náhradu. Navrhovatelia požadovali, aby ÚS vydal rozhodnutie, v ktorom uvedie, že napadnuté ustanovenia sú v rozpore s ústavou a medzinárodnými dohovormi.

Opoziční poslanci sa pred vyše rokom obrátili na ústavný súd. Prekáža im najmä to, že veľkí výrobcovia tepla získali novelou zákona o tepelnej energetike spred dvoch rokov právomoc zúčastniť sa na stavebnom konaní pri výstavbe domových kotolní. Podľa opozičných poslancov je stanovisko teplárov v stavebnom konaní záväzné, vďaka čomu môžu kedykoľvek zablokovať výstavbu vlastnej kotolne v bytových domoch. Teplári tak podľa nich získali právo veta. Výrobcovia tepla už viackrát deklarovali nesúhlas s tvrdeniami opozičných poslancov. Podľa Slovenského zväzu výrobcov tepla, novela zákona o tepelnej energetike im nedala právo veta pri budovaní domových kotolní.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?