Približne šesť percent Slovákov zostane aj naďalej bez plynu

26. septembra 2017 13:05
vEnergetike.sk/SITA

Spoločnosť SPP-distribúcia nateraz neplánuje novú plynofikáciu miest a obcí.

Plyn ceny energií
Ilustračné foto pixabay.com

Mestá a obce, ktoré doteraz nemali prístup k zemnému plynu, s najväčšou pravdepodobnosťou s týmto faktom musia počítať aj do budúcna. Na Slovensku sa totiž nechystá ďalšia plynofikácia miest a obcí. „Spoločnosť SPP-distribúcia plánuje svoju distribučnú sieť v najbližšom období rozširovať len v minimálnom rozsahu. Plynofikovaných je v súčasnosti 77 % (2 234) obcí, v ktorých žije viac ako 94 % všetkých obyvateľov Slovenska. Spoločnosť má do svojej siete pripojených viac ako 1,5 milióna odberateľov,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR vo svojej pravidelnej ročnej správe o bezpečnosti dodávok plynu.

Predpovede ministerstva potvrdila aj samotná pološtátna spoločnosť SPP-distribúcia. „Z pohľadu dosiahnutej úrovne plynofikácie obcí sa už nevyžaduje ďalší rozvoj distribučnej siete,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca spoločnosti SPP-distribúcia Milan Vanga.

Budú len zahusťovať

Plynári chystajú rozvoj distribučnej siete, ale len v už plynofikovaných mestách a obciach. „Vzhľadom k značnému rozvoju výstavby obytných lokalít sa už viac rokov realizuje priebežné pripájanie týchto lokalít do distribučnej siete. Predmetné obytné lokality sú spravidla situované v už splynofikovaných obciach, takže v tomto prípade ide o zahusťovanie distribučnej siete,“ dodal Vanga.

Spoločnosť SPP – distribúcia, ako vlastník a prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu, má v súčasnosti plynárenskú distribučnú sieť zemného plynu v dĺžke 33 270 kilometrov. Prostredníctvom nej sa distribuuje približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?