Pri Smilne sa chystá prvý prieskumný vrt

4. júla 2017 13:40
SITA

Vďaka prieskumnému vrtu za zhruba 1,5 milióna eur chce investor zistiť možný výskyt zemného plynu.

Ropa ťažba
Ilustračné foto Victor Habbick/FreeDigitalPhotos.net

Spoločnosť Alpine Oil & Gas začala s prípravou svojho prvého prieskumného vrtu na východe Slovenska. Firma už predložila svoj zámer na vybudovanie pracoviska prieskumného vrtu pri obci Smilno v bardejovskom okrese na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Vďaka prieskumnému vrtu za zhruba 1,5 milióna eur chce investor zistiť možný výskyt zemného plynu.

Oblasť plánovaného vŕtania sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce Smilno na pôde využívanej prevažne na poľnohospodárske účely podnikovými farmami. „Vrtné pracovisko sa bude nachádzať asi 800 m od juhovýchodnej hranice obce na poli s plodinami. Približná vzdialenosť od hlavnej cesty z Bardejova do Svidníka je asi jeden kilometer,“ uviedol investor vo svojom zámere. S prácami na pracovisku prvého prieskumného vrtu chce spoločnosť Alpine Oil & Gas začať už v tomto roku. Termín začatia čerpacej skúšky je naplánovaný na začiatok budúceho roka.

Spoločnosť Alpine Oil & Gas v rokoch 2008 až 2011 realizovala v dotknutej oblasti seizmické aj letecké merania. „Jednalo sa o geofyzikálny prieskum, v rámci ktorého sa pomocou seizmických, gravimetrických a magnetotelurických meraní získali informácie o horninách bez nutnosti vŕtania. Seizmické merania naznačili pravdepodobnosť, že v oblasti Smilna sa nachádza veľké ložisko zemného plynu,“ uviedla firma v zámere. Upozornila však, že na finálne dokončenie prieskumu a na overenie geologického modelu je potrebné vykonať v tejto oblasti prieskumné vrty, podobné aké sa vykonávajú aj pre termálne a geotermálne vody.

Ťažba plynu pri obci Smilno nie je novinkou. Zhruba pred 35 rokmi tam bol vyhĺbený takmer šesťkilometrový hlboký vrt Smilno-1. Počas dvojmesačnej čerpacej skúšky sa vtedy ťažilo 1,4 milióna metrov kubických zemného plynu denne. „Týmto vrtom bolo objavené ložisko, no v danej dobe neexistoval pre také množstvo zemného plynu vhodný trh. Nové seizmické merania naznačujú pravdepodobnosť, že v oblasti Smilna sa nachádza veľké ložisko zemného plynu, preto cieľom navrhovanej činnosti je realizácia prieskumného vrtu na zistenie významnej prítomnosti a ložiskového potenciálu prírodných akumulácií ropy alebo zemného plynu v katastrálnom území Smilno,“ konštatoval investor v zámere.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?