Pri Prievidzi chcú postaviť energetický zdroj za 13 miliónov

8. januára 2015 14:42

Elektráreň v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Kostolnej Vsi s výkonom 3,5 megawattov by mala ročne vyrobiť niečo vyše 29 tisíc megawatthodín elektriny.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. efiteks.com

V prievidzskom okrese zrejme vyrastie nový energetický zdroj. V obci Kostolná Ves ho plánuje postaviť spoločnosť Beporad. Okrem novej elektrárne na biomasu chce investor vybudovať aj zariadenie na zber a spracovanie drevných a rastlinných odpadov, vďaka ktorému získa biopalivo. Ako vyplýva z investičného zámeru, ktorý už spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), celý projekt by si mal vyžiadať necelých 13 miliónov eur.

Elektráreň v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva s výkonom 3,5 megawattov by mala ročne vyrobiť niečo vyše 29 tisíc megawatthodín elektriny. V plánovanom zariadení na zhodnocovanie drevných a rastlinných odpadov by sa malo ročne spracovať 20 tisíc ton spomínaných odpadov. „Realizáciou investičného projektu sa funkčne zhodnotí v súčasnosti nevyužitý poľnohospodársky objekt s cieľom dotvorenia infraštruktúry odpadového prostredia v okrese Prievidza. Dobrou dostupnosťou a vhodnou logistikou je možné zefektívniť zber drevných a rastlinných odpadov a zvýšiť jeho znovuvyužitie,“ zdôvodnila spoločnosť svoje plány v investičnom zámere. V novom energetickom zariadení by malo pracovať 12 ľudí.

Spoločnosť Beporad, s. r. o. vznikla podľa výpisu z Obchodného registra SR v roku 2012. Spoločníkmi vo firme sú štyri fyzické osoby. V predmete podnikania má spoločnosť okrem iného aj výrobu zariadení na využitie slnečnej energie alebo iných obnoviteľných zdrojov energie.Čo si o tom myslíte?