Pri Dunajskej Strede chystajú elektráreň na plyn

13. augusta 2014 11:36
Autor: vEnergetike.sk

Spoločnosť Quatro Group chce v obci Kostolné Kračany postaviť elektráreň za 22 miliónov eur.

Ilustračné foto
Ilustračné foto SITA

Obec Kostolné Kračany v dunajskostredskom okrese by sa mohla onedlho pripojiť k samosprávam so svojou elektrárňou. Pôjde o elektráreň založenú na báze kombinovanej výroby elektriny a plynu. Postaviť ju plánuje spoločnosť Quatro Group. Celková investícia si vyžiada necelých 22 miliónov eur.

Slušný výkon

Elektráreň vyrábajúca elektrinu a teplo vďaka spaľovaniu zemného plynu bude mať inštalovaný výkon takmer dvadsať megawattov. Vyrobená elektrina bude predávaná do distribučnej siete a vyrobené teplo bude slúžiť pre potreby priemyselného parku v Kostolných Kračanoch, respektíve pre mesto Dunajská Streda.

Už v tomto roku

S výstavbou elektrárne chce investor začať ešte v tomto roku. Následne o rok by sa mala výstavba energetického zdroja ukončiť. „Stavba elektrárne je situovaná na pozemkoch patriacich do katastrálneho územia Kostolné Kračany vyhradených pre výstavbu priemyselného parku. Navrhovaná stavba s výrobou elektrickej energie o inštalovanom výkone približne 20 megawattov a vyvedením výkonu do distribučnej siete sa javí ako prínos pre rozvoj energetickej sústavy,“ konštatovala spoločnosť Quatro Group vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).Čo si o tom myslíte?