Prevádzkovatelia KVET by mali spozornieť

19. januára 2016 6:29
Autor: SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upozorňuje, že ročné údaje o kombinovanej výrobe elektriny a tepla (KVET) majú výrobcovia do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti zaslať do 25. januára 2016.

Ilustračné foto
Ilustračné foto SITA

Výrobcovia elektriny a tepla kombinovanou výrobou sú povinní každoročne do 25. januára predložiť sumárne údaje o výrobe a dodávke elektriny, výrobe a dodávke tepla a využití mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou za predchádzajúci rok. Tieto údaje zasielajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predkladajú ich aj prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorým je SIEA.

Povinnosť výrobcom elektriny z kombinovanej výroby vyplýva z § 4 ods. 5 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Pre výrobcov tepla z kombinovanej výroby povinnosť ukladá §18 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z o tepelnej energetike.

Sumárne údaje za rok 2015 vyplňte do nižšie priloženého formuláru a zašlite do určeného termínu elektronickou poštou na mailovú adresu: kvet@siea.gov.sk

V prípade otázok súvisiacich s poskytnutím údajov o kombinovanej výrobe elektriny a tepla pre monitorovací systém je možné kontaktovať pracovníkov Odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania na čísle tel. 048/414 26 25.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?