Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Plyn plynovod
Ilustračné foto montgas.sk
29. októbra 2013 12:30 OstatnéPoradňa od vEnergetikeSITA

PORADŇA: Pripojenie k plynovej sieti nie je až také zložité

Slovensko patrí medzi najplynofikovanejšie krajiny v Európe. K prvému januáru tohto roka bolo plynofikovaných 2 234 obcí z celkového počtu 2 891 obcí. To predstavuje 94 % všetkých obyvateľov Slovenska. Distribučnú sieť na Slovensku prevádzkuje spoločnosť SPP-distribúcia. Ide o takmer 6 300 kilometrov vysokotlakových plynovodov a necelých 27 tisíc kilometrov strednotlakových a nízkotlakových plynovodov. Spoločnosť má do svojej siete pripojených viac ako 1,5 milióna obyvateľov. Aj keď spoločnosť SPP-distribúcia plánuje v najbližšom období rozširovať svoju sieť len v minimálnom rozsahu, stále existuje možnosť pripájania nových zákazníkov. Proces pripojenia k plynárenskej distribučnej sieti si vyžaduje niekoľko krokov. V aktuálnej poradni vám prinášame rady, ako postupovať v prípade záujmu pripojenia sa do distribučnej siete.

Ilustračné foto
montgas.sk

Najprv treba podpísať zmluvu

V prvom rade musí záujemca vyplniť žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju v dvoch exemplároch doručiť spoločnosti SPP-distribúcia. Potrebné tlačivá môže zákazník získať na kontaktných miestach spoločnosti, respektíve na jej internetovej stránke. Firma následne žiadateľovi zašle návrh zmluvy. Zákazník má 30 dní na to, aby podpísané zmluvy spätne zaslal prevádzkovateľovi distribučnej siete na adresu, ktorú obdrží v sprievodnom liste. Od tohto okamihu už môže zákazník očakávať faktúru na úhradu poplatku za pripojenie.

Pripojenie k distribučnej sieti si vyžaduje zhotovovateľa pripojovacieho plynovodu

Sedem krokov k plynovej prípojke

1. Žiadosť o pripojenie

2. Návrh zmluvy o pripojení

doba trrvania zo strany SPP-distribúcia:

Maximálne do 30 dní od prijatia žiadosti o pripojenie

3. Posúdenie projektovej dokumentácie

doba trrvania zo strany SPP-distribúcia:

Maximálne do 30 dní od prijatia projektovej dokumentácie

4. Realizácia výstavby

5. Posúdenie žiadosti o montáž meradla

doba trrvania zo strany SPP-distribúcia:

Maximálne do 30 dní od prijatia žiadosti o montáž meradla

6. Zmluva o dodávke plynu

7. Montáž meradla

doba trrvania zo strany SPP-distribúcia:

Do 5 dní od splnenia technických a obchodných podmienok

Po uzavretí zmluvy o pripojení si v ďalšom kroku musí budúci spotrebiteľ zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu, teda plynovej prípojky a odberného plynového zariadenia. Projektovú dokumentáciu potom treba predložiť na vyjadrenie spoločnosti SPP-distribúcia. „Ak bude odber plynu väčší ako 10 metrov kubických za hodinu, súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj projektová dokumentácia umiestnenia meracej a regulačnej zostavy,“ upozorňuje prevádzkovateľ distribučnej siete. Po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii si musí spotrebiteľ vyhľadať zhotovovateľa, ktorý mu zrealizuje výstavbu pripojovacieho plynovodu ako aj odberného plynového zariadenia. Vybraný zhotovovateľ pred realizáciou výstavby za zákazníka požiada SPP-distribúciu o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu, a po ukončení výstavby o kontrolu realizácie pripojovacieho plynovodu. „Ak je výsledok kontroly vyhovujúci, predloží zákazník alebo jeho zhotovovateľ technickú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu do príslušnej podateľne alebo na kontaktné miesta našej spoločnosti,“ dodáva prevádzkovateľ distribučnej siete. Zákazníci môžu nájsť zoznam odporúčaných zhotovovateľov na internetovej stránke spoločnosti SPP-distribúcia.

Montáž meradla

Po odovzdaní technickej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a zrealizovaní odberného plynového zariadenia zákazník predloží distribučnej spoločnosti vyplnenú žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla. „Prílohou žiadosti bude kópia správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, nie staršia ako 5 mesiacov,“ upozorňuje SPP-distribúcia.

Ilustračné foto
montgas.sk

Potrebné tlačivá nájde zákazník opäť na internetovej stránke podniku alebo na jej kontaktných miestach. Ešte pred samotným namontovaním meradla si musí zákazník vybrať svojho dodávateľa plynu, a to minimálne 30 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu. Ten požiada prevádzkovateľa distribučnej siete o pridelenej distribučnej kapacity do odberného miesta. Po splnení všetkých technických a obchodných podmienok namontuje SPP-distribúcia meradlo.

Kalkulačka na výpočet sumy za pripojenie do distričnej plynovej siete

Slovník základných plynárenských pojmov:

• Pripojovací plynovod (plynová prípojka) – zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu.

• Odberné plynové zariadenie (OPZ) – zariadenie určené na odber plynu v rodinnom dome. Ide o vonkajšie a vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče.

• Domová regulacná zostava/skrinka – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, meradla zemného plynu a ostatných montážnych komponentov. Skrinka býva umiestnená zvyčajne v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku žiadateľa a je prístupná z verejného priestranstva.

• Distribučný plynovod – uličný rozvod plynu, ktorý slúži na distribúciu plynu.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame