Na podporu malých OZE už išlo vyše osem miliónov

2. januára 2017 12:31
SITA

Vďaka tomu slovenské domácnosti nainštalovali vyše 3 800 malých elektrárničiek či teplárničiek.

Slnečná energia solárny panel kolektor OZE
Ilustračné foto. wikimedia.org (ChNPP)


O štátnu podporu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) už celkovo prejavilo záujem 14 800 domácností. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) projekt Zelená domácnostiam odštartovala v decembri 2015, pričom za ten čas stihla vyhlásiť päť kôl prideľovania poukážok na kúpu a inštaláciu malej zelenej teplárne či elektrárne. „Aktuálne sú preplatené poukážky v hodnote vyše osem miliónov eur, vďaka ktorým bolo inštalovaných vyše 3 800 zariadení,“ informoval vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič s tým, že ďalších vyše tritisíc poukážok môžu domácnosti využiť do konca marca 2017.

Energetické audity

Agentúra nezabudla ani na podnikateľov. Tí sa môžu uchádzať o podporu na vykonanie energetických auditov a tiež na opatrenia, ktoré z nich vyplývajú, alebo na podporu rekonštrukcií rozvodov centrálneho zásobovania teplom. „Podnikatelia v Bratislavskom samosprávnom kraji sa môžu uchádzať o dotácie z rozpočtu Ministerstva hospodárstva SR na energetické audity už teraz. V rámci výzvy, ktorú sme pripravili v spolupráci s ministerstvom, je zo štátnych prostriedkov k dispozícii 300 tisíc eur. Žiadosti je možné podávať do konca januára 2017,“ konštatoval Jurikovič.

Obnova verejných budov

V minulom roku bol v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde SIEA zodpovedá za oblasť týkajúcu sa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, veľký záujem o podporu na obnovu verejných budov. Žiadosti mohli podávať obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy. „Prijali sme takmer 460 žiadostí v hodnote 220 miliónov eur, z ktorých budú uzatvorené zmluvy v hodnote takmer 160 miliónov eur,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ďalší žiadatelia sa môžu o podporu uchádzať v pripravovanej výzve, ktorá bude vyhlásená začiatkom roka.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?