Podpora na fotovoltické panely sa znižuje

26. marca 2017 12:38
vEnergetike.sk/SITA

V kolách vyhlásených v tomto roku sa zníži pri fotovoltických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt o 100 eur na 1 100 eur.

OZE
Ilustračné foto pixabay.com

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zmenila výšku podpory na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov. Ako uviedol vedúci komunikačného oddelenia SIEA Stanislav Jurikovič, zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. „Z predložených faktúr za preplatené poukážky je zrejmé, že v minulom roku sa znížili ceny pri inštaláciách fotovoltických zariadení. V mnohých prípadoch sa preto musela pôvodná výška poukážky krátiť, aby nebola prekročená maximálna intenzita pomoci 50 %. Zmeny sadzieb tak reagujú na pohyb cien,“ dodal Jurikovič.

Zníženie podpory

V kolách vyhlásených v tomto roku sa zníži pri fotovoltických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt o 100 eur na 1 100 eur. „Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva, maximálny príspevok na zariadenie je 2 450 eur,“ doplnil Jurikovič. SIEA taktiež upravila výšku podpory pri veterných turbínach, aj keď o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné naďalej požiadať vzhľadom na viaceré legislatívne prekážky. „Sadzby pri kotloch na biomasu, tepelných čerpadlách a slnečných kolektoroch zostávajú nezmenené,“ konštatoval Jurikovič.

Prvých päť kôl

Na podporu malých obnoviteľných zdrojov energií rozdelí SIEA v tomto roku domácnostiam celkovo 15 miliónov eur. Najbližšie šieste kolo s alokáciou dva milióny eur je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla o 15:00. Počas prvých piatich kôl prideľovania poukážok, na základe ktorých získali domácnosti peňažnú podporu na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií, sa podporilo päťtisíc zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11 miliónov eur. SIEA aktuálne spracováva alebo čaká na doručenie ďalších žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 4,5 milióna eur. Tento rok by mohlo byť vďaka podpore realizovaných ďalších 8 700 inštalácií.

Aktuálne sadzby (zdroj SIEA)

fotovoltické panely (v rodinných domoch)

 • 1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
 • 1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
 • max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

veterná turbína (v rodinných domoch)

1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)

 • 1400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
 • max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

tepelné čerpadlo (v rodinných domoch)

 • 370 €/kW výkonu
 • max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

slnečné kolektory

 • rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
 • bytový dom – 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

kotol na biomasu

 • rodinný dom – 100 €/kW, max. 1500 €
 • bytový dom – 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?