Plynové prepojenie do Poľska majú naprojektovať Nemci

15. júla 2015 12:10
Autor: vEnergetike.sk/SITA

Slovenský prepravca zemného plynu Eustream vo verejnom obstarávaní vybral na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností prepojovacieho plynovodu s našimi severnými susedmi mníchovskú firmu ILF Beratende Ingenieure GmbH.

Plyn plynovod
Ilustračné foto. SITA

Projekt plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom vypracujú Nemci. Slovenský prepravca zemného plynu Eustream totiž vo verejnom obstarávaní vybral na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností prepojovacieho plynovodu s našimi severnými susedmi mníchovskú firmu ILF Beratende Ingenieure GmbH. Ako ďalej vyplýva z oznámenia o výsledku verejného obstarávania celková cena zákazky predstavuje takmer 4,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Hradiť sa bude aj z peňazí z Európskej únie.

Hľadajú dodávateľov

Slovenská strana realizovala v príprave tohto projektu aj ďalšie kroky. Eustream už začal aj s výberovým konaním na dodávateľa, ktorý dodá pre projekt slovensko-poľského plynovodu kompresorové jednotky s elektrickým pohonom. Malo by ísť o dve nové identické kompresorové jednotky s výkonom do osem megawattov. Hodnota tejto zákazky by sa mala pohybovať na úrovni viac ako 13 miliónov eur.

U nás 100 kilometrov

Slovensko-poľský plynovod spojí slovenskú kompresorovú stanicu vo Veľkých Kapušanoch a poľský plynárenský uzol v Strachocine. Celková dĺžka prepojenia je 164 kilometrov, z toho okolo 106 kilometrov sa nachádza na slovenskom území a 58 kilometrov na poľskom území. Slovenskú stranu by malo vybudovanie plynovodu stáť zhruba 140 miliónov eur.

Výstavba od roku 2018?

S reálnou výstavbou by sa malo začať v roku 2018. Plynovod by mal byť uvedený do prevádzky začiatkom roka 2020. Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko zabezpečí prepojenie sústavy vysokotlakových plynovodov a podzemných zásobníkov na poľskom území so sústavou tranzitných plynovodov na území Slovenska, čím sa vytvorí možnosť prepravy plynu prakticky až z pobrežia Baltického mora na územie Slovenska a ďalej cez existujúce plynovody až na územie Maďarska a do štátov západnej a južnej Európy.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?