Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektrina elektrická energia transformačná stanica Voľa
Súbor stavieb Transformácia 400/110 kV Voľa pri Elektrickej stanici 400/100 Voľa SITA
21. augusta 2015 9:31 ElektrinaAktuality od OKTESITA

OKTE zavŕšila registráciu pre oznamovanie údajov podľa REMIT

Dňa 20.augusta 2015 bola úspešne dokončená registrácia spoločnosti OKTE, a.s. ako „Registrovaného oznamovacieho miesta (RRM)“ v Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) v súlade s požiadavkami Nariadenia o transparentnosti a integrite veľkoobchodného trhu s energiou (tzv. REMIT).

OKTE, a.s. získaním registrácie ako RRM splnila náročné technické, legislatívne a administratívne požiadavky v oblasti kvality dát, prevádzky, riadenia a komunikácie. Zavŕšila tak proces nevyhnutný pre plnenie povinností, ktoré jej vyplývajú ako držiteľovi povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike z oznamovania transakcií na organizovanom veľkoobchodnom trhu v rámci REMIT od 7. októbra 2015.

Pred začiatkom oznamovania transakcií, uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou, je zo strany účastníkov organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou (platforma ISOT) potrebné podpísať s OKTE, a.s. dodatok k Zmluve o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou a Zmluvu o vykazovaní transakcií uskutočnených na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou. OKTE, a.s. v krátkom čase rozošle účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou uvedené zmluvy. V záujme bezproblémovej registrácie v systéme RRM OKTE je ich podpísanie potrebné do prvej polovice septembra 2015.

Oznamovanie bude vykonávané automatizovane systémom RRM OKTE, okrem podpisu zmlúv teda nebude potrebná žiadna ďalšia súčinnosť zo strany účastníka organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou. V rámci RRM OKTE budú môcť účastníci organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou pristupovať k zaslaným správam a potvrdeniam prostredníctvom webového portálu, kde bude zobrazený prehľad ich transakcií spolu s potvrdením z ACER a možnosť ich exportu.

OKTE, a.s., ako subjekt registrovaný ACER, je schopná poskytovať služby vykazovania zadaných pokynov na obchodovanie a zrealizovaných transakcií umiestnených na inom organizovanom trhovom mieste. Organizované trhové miesto podpíše s OKTE, a.s. Zmluvu o poskytovaní údajov a zabezpečení vykazovania transakcií.

Okrem plnenia svojich legislatívnych povinností bude OKTE, a.s. ponúkať službu sprostredkovania oznamovania údajov za všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom. OKTE, a.s. vie tak ponúknuť pre všetkých účastníkov trhu komplexný servis na zabezpečenie plnení povinností uložených z REMIT aj od 7. apríla 2016.

OKTE, a.s., je po splnení technických požiadaviek RRM schopná sprostredkovať ACER údaje aj za iných účastníkov trhu s elektrinou a plynom a poskytovať službu oznamovania ďalších transakcií, najmä bilaterálnych – OTC obchodov a finálnych nominácií prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí.

Pred oznamovaním týchto transakcií je potrebné podpísať s OKTE, a.s. Zmluvu o poskytovaní údajov pre výkon oznamovania údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (Zmluvu REMIT). Oznamovanie bude prebiehať po nahratí dát do systému OKTE, a.s. účastníkom trhu. Ako súčasť riešenia sú pripravené web služby, pomocou ktorých bude rovnako možné stiahnuť informácie o stave reportovania transakcií, ako aj potvrdenia ACER.

Účastník trhu s elektrinou a plynom, obchodujúci mimo organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v OKTE, a.s., bude pri mesačnej fakturácii zaradený do príslušnej kategórie cenníka podľa počtu vykázaných transakcií. Cenník bude jednou z príloh Zmluvy REMIT, resp. bude dostupný na webovom sídle spoločnosti OKTE, a.s.

OKTE, a.s. vznikla v roku 2010 ako dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s). Hlavnými funkciami OKTE, a.s. sú organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok a s účinnosťou od 1. januára 2014 zber, správa a zverejňovanie nameraných údajov a centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou systému. OKTE, a.s., okrem úloh vyplývajúcich z národnej energetickej legislatívy zodpovedne plní tiež povinnosti, ktoré vyplývajú z európskych predpisov, ako je zapojenie sa do zverejňovania záznamov o transakciách na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zemným plynom v súlade s európskou legislatívou REMIT, pripojenie k jednotnému európskemu dennému trhu s elektrinou a rozširovanie portfólia obchodných príležitostí formou poskytovaných služieb účastníkom trhu s elektrinou. Cieľom spoločnosti je presadzovať transparentný a nediskriminačný princíp na trhu s energiou a zaistiť slobodný a otvorený prístup k trhu pre všetkých jeho účastníkov.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame