Od PMÚ chceli prešetriť ceny za distribúciu. On to odmietol.

11. februára 2015 14:22

Namietaná problematika nie je podľa PMÚ problematikou, ktorá sa týka porušovania pravidiel z oblasti ochrany hospodárskej súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Ilustračné foto
Ilustračné foto FreeDigitalPhotos.net

Na Protimonopolný úrad SR (PMÚ) prišlo v ostatnom období viacero podnetov na prešetrenie poplatkov za distribúciu elektriny a štátnej podpory na elektrinu vyrobenej prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energií. Úrad však skonštatoval, že nemá právo to prešetrovať. „Namietaná problematika nie je problematikou, ktorá sa týka porušovania pravidiel z oblasti ochrany hospodárskej súťaže podľa zákona… Podnety nespadajú do kompetencie úradu a preto nám neprináleží zaoberať sa týmito podnetmi,“ uviedla riaditeľka odboru ekonomiky a kancelárie PMÚ Zuzana Bónová.

Podnety na prešetrenie sa týkali účtovania zvýšených cien za distribúciu elektriny, respektíve ich výrazný medziročný nárast, ako aj možné porušenie zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie. „Problematika sa týka cenotvorby v oblasti distribúcie elektriny, ktorú na vymedzenom území vykonávajú príslušné regionálne distribučné spoločnosti, pričom subjekty pôsobiace v oblasti distribúcie elektriny sú regulovanými subjektmi a uplatňujú regulované ceny schvaľované cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR. Aj oblasť obnoviteľných zdrojov je taktiež regulovanou oblasťou,“ konštatovala Bónová.Čo si o tom myslíte?