Obec Vlkanová má problémy s kvalitou vôd. Elektráreň nie je na vine.

20. apríla 2016 10:27
SITA

Konanie v danej veci zatiaľ nie je ukončené, inšpekcia životného prostredia na základe dodanej fotodokumentácie konštatovala, že vypúšťanie odpadových látok do okolia majú na svedomí majitelia niektorých rodinných domov v obci Vlkanová.

Voda
Ilustračné foto pixabay.com

V obci Vlkanová v okrese Banská Bystrica majú problémy so znečisťovaním rieky Hron a zrejme aj podzemných vôd. Nespokojní občania sa už obrátili na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), aby prešetrila vypúšťanie odpadových látok v katastri obce do okolia. Inšpekcia pre agentúru SITA sťažnosti občanov potvrdila. „Momentálne pracuje na tom vedúca odboru,“ uviedol riaditeľ inšpektorátu životného prostredia Zdeněk Gregor.

Konanie v danej veci zatiaľ nie je ukončené, inšpekcia životného prostredia na základe dodanej fotodokumentácie konštatovala, že vypúšťanie odpadových látok do okolia majú na svedomí majitelia niektorých rodinných domov v obci Vlkanová. „Inšpekcia sa spojila s obecným úradom, aby zvolal pracovné rokovanie, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia inšpekcie, okresného úradu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, obce Vlkanová a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Obec Vlkanovú je nutné riešiť komplexne, a to vybudovaním kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,“ dodal Gregor.

V obci Vlkanová nejde o prvé protesty proti znečisťovaniu životného prostredia. Občania podozrievali zo zhoršenia kvality životného prostredia aj elektráreň spoločnosti Kompala. Tá si však dala vypracovať viacero analýz, z ktorých vyplynulo, že elektráreň, ktorá  vyrába elektrinu a teplo vďaka spaľovaniu biopaliva, spĺňa všetky normy a parametre. Pri elektrární sa merania a posudky sústredili najmä na zápach a neškodnosť látok. Na základe posudkov odborníci zo spoločnosti Odour potvrdili, že elektráreň Vlkanová nie je zdroj hlavných pachových problémov v oblasti. Látky na odstraňovanie zápachu, ktoré sa využívajú v elektrárni, sú podľa odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s povolenými normami. Má ísť o bežne používané látky na odstraňovanie zápachu v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?