Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Plyn ceny energií
Ilustračné foto pixabay.com
28. marca 2018 12:43 Energetika všeobecneAktuality od vEnergetike.skvEnergetike.sk/SITA

Nové regulačné vyhlášky mieria do pripomienkového konania

Odborná a laická verejnosť bude môcť pripomienkovať nové regulačné vyhlášky v apríli a v máji.

Nové vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorými sa bude riadiť pri stanovovaní cien elektriny, plynu, tepla, či vodného a stočného, mieria do riadneho pripomienkového konania. Regulátor už ukončil pripomienkovanie predbežnej informácie o jednotlivých vyhláškach a v súčasnosti ukončuje predprípravnú fázu celého legislatívneho procesu. Odborná a laická verejnosť bude môcť pripomienkovať nové regulačné vyhlášky v apríli a v máji.

Základným cieľom novej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike, je úprava spôsobu výpočtu veličiny WACC pre výpočet povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností v oblasti prenosu elektriny a distribúcie elektriny. Ďalej je to úprava využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny, zabránenie duplicitného účtovania prekročenia rezervovanej kapacity a úprava legislatívno-technických parametrov pri vzorci na určenie ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. „Všetky tieto zmeny vyplynuli z aplikačnej praxe. V súčasnosti platná vyhláška si vyžaduje zmenu,“ uviedol regulátor v predbežnej informácii.

Aj v novej vyhláške týkajúcej sa cenovej regulácie v plynárenstve chce regulátor upraviť spôsob výpočtu veličiny WACC, ktorá slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Taktiež by sa mala spresniť definícia niektorých ekonomicky oprávnených nákladov. „Doplnia sa ustanovenia, ktoré zamedzia neprimeranému doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu, respektíve dodaného množstva plynu pre tarifné skupiny vzťahujúce sa na zraniteľných odberateľov plynu. Zavedie sa osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre odberateľov plynu, ktorých charakter odberu je sezónny,“ dodal regulátor.

Cieľom novej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, sú zmeny výpočtu niektorých ekonomicky oprávnených nákladov v cene za výrobu, distribúciu a dodávku tepla. „Chceme, aby sa objektívne odzrkadľovali náklady nevyhnutne potrebné na vykonávanie tejto regulovanej činnosti. Navrhovaná úprava spočíva aj v zjednodušení výpočtu maximálnej výšky ceny zemného plynu v cene tepla a v úprave ekonomicky oprávnených fixných nákladov v špecifickom prípade, ak dodávateľ tepla priberie nových odberateľov,“ uviedol regulačný úrad. Okrem toho sa v prílohách k predmetnej vyhláške majú odstrániť niektoré technické nepresnosti.

Novou vyhláškou, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou chce regulátor zabezpečiť pri zmene cenových rozhodnutí o maximálnych cenách za vodné a stočné počas regulačného obdobia 2017 až 2021 zohľadnenie výšky primeraného zisku a uplatnenie odpisov z majetku používaného na regulovanú činnosť vo výške, ktorá je ekonomicky oprávneným nákladom. „Navrhovaná úprava spočíva v úprave vzorca pre výpočet primeraného zisku pri zohľadnení využitia kapacity vodohospodárskeho majetku, ktorý sa používa na regulovanú činnosť a v úprave výpočtu faktora investičného rozvoja,“ konštatoval regulátor.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Uhlie bane

Uhlie pomaly končí, tvrdí analytička

26. marca 2019 Elektrina, Aktuality

Útlm výroby uhoľnej energie sa výrazne prejavuje aj na cene komodity. Kým v januári 2011 cena uhlia dosahovala 139 amerických dolárov za metrickú tonu, v súčasnosti sa pohybuje na úrovni 90 dolárov.

Odporúčame