Nová stratégia energetickej bezpečnosti EÚ je na svete

28. mája 2014 13:44

Stratégia kladie dôraz aj na potrebu koordinovať vnútroštátne energeticko-politické rozhodnutia a dôležitosť jednotného postupu pri rokovaní s externými partnermi. Lídri Európskej únie budú o nej rokovať koncom júna.

EÚ EK
Ilustračné foto. SITA/AP

Európska komisia navrhla novú Európsku stratégiu energetickej bezpečnosti. Medzi jej hlavnými bodmi figuruje diverzifikácia externých zdrojov energie, modernizácia energetickej infraštruktúry, zavŕšenie vnútorného trhu s energiou a úspory energie. Stratégia kladie dôraz aj na potrebu koordinovať vnútroštátne energeticko-politické rozhodnutia a dôležitosť jednotného postupu pri rokovaní s externými partnermi. „EÚ po plynovej kríze v roku 2009 vykonala veľký kus práce s cieľom zvýšiť svoju energetickú bezpečnosť. Napriek tomu je v tejto oblasti naďalej zraniteľná, čo sme si jasne uvedomili v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine. Keďže sme od dovozu závislí do takej miery, že dovážame vyše 50 % energie, musíme podniknúť ďalšie kroky,“ uviedol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. Lídri Európskej únie sa novou stratégiou budú zaoberať na júnovom zasadnutí.

Budú záťažové testy?

Komisia s cieľom zabezpečiť nepretržité dodávky plynu počas nastávajúcej zimy navrhuje vykonanie záťažových testov. Tieto testy by sa mali vykonať na regionálnej úrovni alebo na úrovni EÚ v podobe simulácie prerušenia dodávok plynu. Zámerom je preskúmať, ako by sa energetický systém vyrovnal s ohrozením bezpečnosti dodávok. Výsledkom by mali byť vypracované núdzové plány. „Želáme si silné a stabilné partnerstvá s dôležitými dodávateľmi, ale nesmieme sa stať obeťou politického a obchodného vydierania. EÚ a jej členské štáty majú dlhý zoznam úloh, do ktorých sa musia pustiť. Spoločne musíme posilniť našu solidaritu so zraniteľnejšími členskými štátmi. Takisto musíme dokončiť vnútorný trh s energiou, zlepšiť našu infraštruktúru, dosiahnuť väčšiu vlastnú energetickú efektívnosť a lepšie využívať svoje vlastné zdroje energie. Navyše musíme urýchliť proces diverzifikácie externých dodávok energie, predovšetkým plynu. Pomôžu nám jedine konkrétne opatrenia,“ povedal eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger.

Rusi dodávajú najviac

V minulom roku pochádzalo 39 % dovozu plynu do EÚ z Ruska, 33 % z Nórska a 22 % z krajín severnej Afriky (Alžírsko, Líbya). EÚ plánuje udržať partnerské vzťahy so spoľahlivými partnermi, zároveň však bude hľadať nových partnerov a dodávateľské trasy. Napríklad plánuje rozšíriť južný koridor zemného plynu v oblasti Kaspickej panvy, rozvinúť stredozemský plynárenský uzol a zvýšiť dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). V súčasnosti vyše 50 % potreby energie v EÚ pokrývajú externí dodávatelia. V roku 2012 takmer 90 % ropy, 66 % zemného plynu a 42 % tuhého paliva spotrebovaných v EÚ pochádzalo z dovozu, čo predstavuje výdavky vo výške vyše jednej miliardy eur denne.Čo si o tom myslíte?