Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Plyn
Ilustračné foto pixabay.com
18. mája 2018 12:31 PlynAktuality od vEnergetike.skvEnergetike.sk/SITA

Niektorým domácnostiam by sa mali znížiť výdavky za dodávku plynu

Predpokladá to ÚRSO vo svojej novej vyhláške, prostredníctvom ktorej sa bude vykonávať cenová regulácia v plynárenstve.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predložil do pripomienkového konania poslednú zo série cenových vyhlášok, týkajúcu sa plynárenstva. Regulačný úrad tak bude môcť stanoviť na budúci rok maximálne ceny plynu pre domácnosti a malé podniky už podľa nových pravidiel. “Potreba vypracovania vyhlášky vyplynula z prijatia Regulačnej politiky na regulačné obdobie rokov 2017 až 2021 a aplikačnej praxe. V návrhu vyhlášky sú zohľadnené poznatky a skúsenosti získané z vykonávania cenovej regulácie v plynárenstve počas roku 2017 a 2018,“ zdôvodnil potrebu novej cenovej vyhlášky v plynárenstve regulátor.

Nižšie výdavky pre domácnosti

Regulačný úrad si od novej plynárenskej cenovej vyhlášky sľubuje, že časti domácností sa mierne znížia výdavky za dodávku plynu. „Toto zníženie je spôsobené návrhom fakturovať cenu za dodávku plynu domácnostiam tak, že fakturácia sa bude uskutočňovať na základe skutočne dodaného plynu, a nie na základe zaradenia odberateľa do tarifnej skupiny. Priemerná cena za dodávku plynu v tarife 3 je nižšia ako v tarife 2. To znamená, že v prípade spotreby odberateľa zaradeného v tarife 2 na úrovni tarify 3 sa dodávka plynu vyfakturuje v tarife 3,“ vysvetlil regulátor.

Uvedeným návrhom sa navyše podľa úradu môže zabezpečiť efektívne správanie odberateľa, predíde sa pokutám za prekročenie množstva distribuovaného, respektíve odobratého plynu a správne zaradenie odberateľov do odberateľských taríf. „Zavedie sa spravodlivosť pri účtovaní distribúcie, respektíve dodávke plynu pre domácnosti tým, že každá domácnosť zaplatí cenu za distribúciu, respektíve dodávku plynu podľa skutočnej spotreby plynu a nie podľa zvolenej tarify,“ konštatoval regulačný úrad s tým, že by sa taktiež malo zabrániť špekulatívnemu správaniu domácností.

Sezónne odbery plynu

Návrh novely vyhlášky nebude mať podľa ÚRSO žiadny vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v rámci Slovenska. Návrh novely sa dotkne odberateľov plynu, ktorých odber plynu má sezónny charakter a plyn je využívaný výlučne na poľnohospodárske účely a sú pripojení do distribučnej siete. Zmena pre nich sa bude týkať objednávania distribučnej kapacity. „Pre sezónne odbery plynu nie je efektívne objednávať príliš vysoké denné maximálne množstvo plynu po celý rok, keď odber plynu sa uskutočňuje iba v niekoľkých mesiacoch v roku. Zmenou objednávania distribučnej kapacity sa pre dotknuté subjekty zníži platba za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Počet dotknutých subjektov je približne 50, ktorých náklady sa môžu znížiť celkovo o približne 200 tisíc eur,“ uviedol regulátor s tým, že spomínaný návrh taktiež zníži výšku pohľadávok dodávateľov plynu voči zraniteľným odberateľom.

Zmeny výpočtu vzorca

Cieľom navrhovanej plynárenskej vyhlášky je okrem iného spresnenie definície niektorých ekonomicky oprávnených nákladov, úprava spôsobu výpočtu vzorcu, ktorý slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Taktiež sa doplnia ustanovenia, ktoré zamedzia doúčtovaniu ceny za prekročenie ročného množstva distribuovaného plynu.

Novela vyhlášky by mala zaviesť pre novovzniknuté regulované subjekty bez histórie nákladov možnosť použiť pri výpočte ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu plánované údaje na rok, na ktorý sa požaduje cena, zmeniť by sa mal odkaz na zverejňovanie ceny plynu z dôvodu zmeny zverejňovania cien burzy EEX. „Doplní sa ustanovenie, aby bolo zrejmé, aké ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu môže dodávateľ plynu pripočítať k maximálnym cenám za dodávku plynu, ak distribúcia plynu je zabezpečovaná cez viac ako jednu distribučnú sieť,“ konštatoval regulátor.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame