Niektoré štáty musia v energetickej efektívnosti pridať, tvrdí EP

23. júna 2016 18:20
SITA

Európsky parlament vo štvrtok schválil uznesenia, v ktorých sa vyjadruje k únijným plánom na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

úspory energetická efektívnosť teplo
Ilustračné foto. David Castillo/FreeDigitalPhotos.net

Členské štáty Európskej únie by mali rýchlejšie a dôslednejšie implementovať právne predpisy zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti o 20 % do roku 2020. Konštatujú to uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré europoslanci schválili vo štvrtok. Parlament v materiáloch uznáva, že cieľ, aby v roku 2020 tvorili energie z obnoviteľných zdrojov 20 % celkovej konečnej spotreby, sa už podarilo dosiahnuť mnohým členským štátom, niektoré krajiny únie však výrazne zaostávajú a musia pridať.

„Našim problémom je, že sa musíme vysporiadať s množstvom prekrývajúcej sa legislatívy EÚ a s prekážkami vyplývajúcimi z vnútroštátnych energetických politík. Výsledkom je čoraz väčšia záťaž dopadajúca na spotrebiteľov energie,“ tvrdí spravodajca k uzneseniu Markus Pieper, podľa ktorého je preto potrebná oveľa lepšia koordinácia v rámci Európskej komisie a národných energetických politík. „Žiadame komisiu, aby zabezpečila, že európske národné ciele rozvoja obnoviteľných zdrojov nebudú v nesúlade,“ dodal.

Podľa europoslankyne Palomy López Bermejo musí Európska únia stáť na čele rozvoja obnoviteľných zdrojov. „To znamená, že členské štáty musia zvýšiť svoje úsilie smerom k roku 2020 a že na rok 2030 si musíme stanoviť cieľ 30 % spotreby obnoviteľných zdrojov, a to aj na vnútroštátnej úrovni,“ uviedla.

Z uznesení vyplýva, že samovýroba a samospotreba energie je podľa europoslancov základným právom a blížiaca sa revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie by mala priniesť opatrenia na podporu investícií v tejto oblasti. Poslanci tiež zdôraznili, že integrovanejší trh je kľúčový z hľadiska rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov a zníženia energetických nákladov pre domácnosti i podniky.

Parlament tiež vyzval Európsku úniu, aby vo väčšej miere investovala do informačných a podporných programov v jednotlivých členských štátoch, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť účasť na povinných systémoch energetickej efektívnosti a podporiť technický vývoj napríklad v oblasti chladív, osvetlenia či izolácie.

Spotrebitelia by podľa poslancov mali zohrávať významnejšiu úlohu pri dosahovaní cieľov energetickej efektívnosti napríklad prostredníctvom renovácie budov či systémov diaľkového vykurovania a chladenia. Prioritou by mala byť renovácia zameraná na zvýšenie energetickej efektívnosti pri tých budovách, ktoré obývajú najchudobnejšie domácnosti, uvádza sa v uznesení. Parlament zároveň navrhuje stanovenie špecifického cieľa na zlepšenie efektívnosti obytných budov.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?