Nezaradený poslanec Lipšic chce meniť sieťové poplatky

30. mája 2013 12:30

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Daniel Lipšic spolu so svojou kolegyňou Janou Žitňanskou chcú meniť sieťové poplatky, ktoré vstupujú do koncových cien elektrickej energie. Poslanci v parlamente navrhli, aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) pri výpočte sieťových poplatkov nikdy neprekročil hodnotu aritmetického priemeru súčtu určených cien sieťových poplatkov v iných členských štátoch Európskej únie podľa aktuálnych štatistických údajov Eurostatu. „Každá štvorčlenná domácnosť by ročne ušetrila 100 eur na cenách elektriny,“ uviedol na tlačovej besede Lipšic.

Elektrina VSE
Ilustračné foto VSE

Súčasné sieťové poplatky na Slovensku sú podľa Lipšica najvyššie spomedzi všetkých krajín Európskej únie. „To má negatívny dopad na prílev zahraničných investícií, a tým aj na zamestnanosť obyvateľstva. Zároveň výška sieťových poplatkov na Slovensku poškodzuje podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť Slovenska voči iným krajinám Európskej únie,“ uviedli nezaradení poslanci vo svojom návrhu novely regulačného zákona.

Poslanci Lipšic a Žitňanská očakávajú, že po prijatí novely zákona úspora na strane domácností, podnikateľských subjektov a verejnej správy presiahne sumu 500 mil. eur.Čo si o tom myslíte?