Nespokojný regulátor hľadá dodávateľov poslednej inštancie

7. septembra 2014 12:58

Regulačný úrad zistil, že súčasné vykonávanie dodávky poslednej inštancie na trhu s elektrinou už nezohľadňuje ochranu odberateľov elektriny, a preto sa rozhodol pre nový výber týchto dodávateľov podľa nových kritérií.

Elektrina
Ilustračné foto SITA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) sa nepozdáva súčasný stav pri dodávateľoch poslednej inštancie na dodávku elektriny. Ide o dodávateľa elektriny, ktorý „zachráni“ spotrebiteľa, keď jeho pôvodný dodávateľ mu z akéhokoľvek dôvodu nebude schopný dodať elektrinu. Regulátor sa rozhodol, že zruší svoje rozhodnutia o dodávateľoch poslednej inštancie z konca minulého roka, keď do tejto funkcie vymenoval firmy ZSE Energia, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika. Úrad už vypísal nový tender na dodávateľa poslednej inštancie na dodávku elektriny.

Väčšia ochrana

„Nastali skutočnosti, ktoré túto zmenu odôvodňujú, pretože pri svojej úradnej činnosti sme zistili, že súčasné vykonávanie dodávky poslednej inštancie na trhu s elektrinou už nezohľadňuje ochranu odberateľov elektriny ani účel regulácie a preto je potrebné uvedené rozhodnutia zrušiť a určiť nové kritériá pre výber dodávateľa poslednej inštancie,“ informoval regulátor. Ten sľubuje, že dodávatelia poslednej inštancie vybratí podľa nových kritérií zabezpečia pre odberateľov elektriny vyšší štandard ochrany na trhu a efektívnejšiu činnosť.

Viacero podmienok

Noví dodávatelia poslednej inštancie musia splniť viacero podmienok. Musia mať povolenie na podnikanie v energetike a vykonávať dodávku elektriny pre viac ako 100 tisíc odberateľov. Dodávateľom elektriny musí byť na Slovensku minimálne päť rokov. Záujemca o post dodávateľa poslednej inštancie musí mať taktiež zabezpečený nákup elektriny najmenej z dvoch zdrojov. Dodávateľom poslednej inštancie sa nemá šancu stať ten dodávateľ, ktorému regulátor v predchádzajúcich dvoch rokov udelil pokutu, a ktorý má nedoplatky voči Sociálnej poisťovni, či finančné záväzky voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy alebo organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou. Potenciálni záujemcovia sa môžu o post dodávateľa poslednej inštancie uchádzať do 22. septembra tohto roka.

Zachránia vás

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný namiesto pôvodných dodávateľov odberateľom dodávať energie počas troch mesiacov. Počas tohto obdobia si môže odberateľ vybrať nového dodávateľa, ktorý mu bude vyhovovať.Čo si o tom myslíte?