Neplánované toky elektriny nám robia stále problémy

31. januára 2013 0:00

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) stále eviduje problémy s neplánovanými tokmi elektriny. Tie vznikajú pre cezhraničné transakcie uzavretými v rámci spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Nemci a Rakúšania totiž pri obchodnej výmene, ktorú si medzi sebou dohodnú, prenášajú veľkú časť elektrickej energie cez susediace štáty. „Dotknutí prevádzkovatelia prenosových sústav tak musia prijímať mimoriadne opatrenia na nápravu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok elektriny,“ informovala Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

Elektrické vedenie elektrina SEPS
Ilustračné foto SITA

Problémy s neplánovanými tokmi elektriny majú okrem Slovenska aj Maďarsko, Poľsko a Česká republika. Prevádzkovatelia prenosových sústav zo spomínaných krajín si preto dali vypracovať v poradí už druhú štúdiu, ktorá analyzuje faktory spôsobujúce fenomén neplánovaných tokov elektriny v regióne strednej a východnej Európy. Výsledky štúdie ukazujú veľmi silnú závislosť medzi výmenami elektriny v rámci spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny a výskytu neplánovaných tokov v regióne strednej a východnej Európy. „V prípade, že tieto obchodné výmeny boli nízke, boli nízke aj neplánované toky cez okolité sústavy. Avšak, v prípadoch, keď spomínané obchodné výmeny dosahovali vysoké hodnoty, predovšetkým Poľsko a Česká republika museli zápasiť s vysokými hodnotami neplánovaných tokov elektriny, ktoré ohrozovali bezpečnosť ich prenosových sústav,“ uviedla SEPS.

Prevádzkovatelia prenosových sústavy v strednej a východnej Európe preto volajú po zmene aktuálneho usporiadania trhu v regióne, a to najmä pokiaľ ide o zmenu nemecko-rakúskej obchodnej zóny. Podľa názoru štyroch prevádzkovateľov prenosových sústav strednej a východnej Európy, správna koncepcia trhu pre budúce výpočty cezhraničných kapacít a mechanizmus ich prideľovania musia zohľadňovať vzájomné závislosti medzi zobchodovanými objemami elektriny a výslednými dopadmi na toky výkonov v prepojenej Európskej elektrizačnej sústave. „Dohody o budúcom fungovaní cezhraničného obchodu musia zabezpečiť, aby zaťaženie spôsobené neplánovanými tokmi elektriny, ktoré v súčasnej dobe nesú Poľsko, Česka republika, Slovensko a Maďarsko, bude prevzaté tými, ktorí ich spôsobujú,“ zdôraznila SEPS.

Prevádzkovatelia prenosových sústav zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska si dali vypracovať už druhú analýzu o neplánovaných tokoch elektriny. „V porovnaní s prvou štúdiou, ktorá predstavila niekoľko odporúčaní pre ďalšie kroky, ktoré by mali byť prijaté s cieľom účinne riešiť problém neplánovaných tokov, táto štúdia prináša číselné dôkazy a poskytuje analýzu dôsledkov neplánovaných tokov s využitím reálnych dát,“ konštatoval slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy.Čo si o tom myslíte?