Národný jadrový fond s novým vedením

9. januára 2013 0:00
Autor: SITA

Predsedom Národného jadrového fondu, ktorý spravuje prostriedky na takzvaný zadný palivový cyklus, sa od 11. januára tohto roka stane Ladislav Éhn. Do funkcie ho vymenoval na návrh Ministerstva hospodárstva SR vládny kabinet. Ministri taktiež vymenovali nového podpredsedu fondu, Vladimíra Slugeňa. Členmi rady správcov Národného jadrového fondu sa stanú Juraj Václav, Pavol Tanuška, Eduard Strýček a Viliam Ziman. Dôvodom menovania nového vedenia fondu je koniec funkčného obdobia ich predchodcov. Rezort hospodárstva navrhol nových členov rady správcov fondu na základe výberového konania, ktoré sa uskutočnilo koncom minulého roka.

Atómová elektráreň
Ilustračné foto xedos4/FreeDigitalPhotos.net

Národný jadrový fond, ktorý vznikol v roku 2006, spravuje finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami. Účelom jadrového fondu je spravovať finančné prostriedky vyzbierané od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ako aj od samotných spotrebiteľov elektrickej energie. Národný jadrový fond tieto prostriedky poskytuje na riešenie tzv. historického dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky z dôvodu neakumulovania finančných zdrojov na záverečnú časť jadrovej energetiky.Čo si o tom myslíte?