Na východnom Slovensku chcú postaviť už tretí prieskumný vrt

8. septembra 2017 13:19
SITA

Spoločnosť Alpine Oil & Gas chce tentokár postaviť prieskumný vrt na výskyt plynu a ropy pri obci Krivá Oľka.

Ropa ťažba
Ilustračné foto. pixabay.com

Spoločnosť Alpine Oil & Gas pokračuje vo svojich plynárensko-ropných aktivitách na východnom Slovensku. Firma príslušným úradom nedávno oznámila svoje plány vybudovať pracovisko prieskumného vrtu pri obci Smilno v bardejovskom okrese a pri obci Ruská Poruba v humenskom okrese. Tentoraz predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie investičný zámer na realizáciu prieskumného vrtu pri obci Krivá Oľka v okrese Medzilaborce.

„Vzhľadom na overené geologické zásoby ropy a zemného plynu nie je možné v budúcnosti očakávať výrazné zvýšenie objemov domácej ťažby, ale zároveň je dôležité hľadať nové ložiská. Už v minulosti sme realizovali rozsiahle seizmické aj letecké merania, ktoré naznačili pravdepodobnosť výskytu značného ložiska ropy a zemného plynu, preto je dôležité v tejto oblasti pokračovať v prieskume,“ zdôvodnila svoje plány spoločnosť Alpine Oil & Gas v investičnom zámere.

Realizácia prieskumného vrtu pri Krivej Oľke by si mala vyžiadať zhruba dva milióny eur. Predpokladaná hĺbka prieskumného vrtu je 1 200 metrov. S realizáciou vrtu v Krivej Oľke chce investor začať vo februári budúceho roku. V tom istom roku by už mali začať čerpacie skúšky.

Prieskum na prítomnosť ropy a zemného plynu v regióne severovýchodného Slovenska sa uskutočňuje už od roku 2006. V rokoch 2008 až 2011 vykonala spoločnosť Alpine Oil & Gas rozsiahly geofyzikálny prieskum na území dlhom asi 700 kilometrov na získanie informácií o horninách bez nutnosti vŕtania. „Na základe získaných výsledkov sa snažíme o finálnu fázu, realizáciu prieskumného vrtu na overenie nájdených štruktúr,“ konštatovala firma vo svojom zámere.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?