Na Slovensku vlani našli neznáme rádioaktívne materiály

21. januára 2016 10:47

Išlo najmä o súčiastky vojenskej techniky, poľnohospodárskej techniky, ale aj trezory, požiarne hlásiče a iné materiály.

Atómová energia jadrová rádioaktívny odpad JAVYS
Rádioaktívny odpad javys.sk

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v minulom roku evidovala 14 prípadov záchytu rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu. Išlo najmä o súčiastky vojenskej techniky, poľnohospodárskej techniky, ale aj trezory, požiarne hlásiče a iné materiály. „Takéto zachytené rádioaktívne materiály sa po ich identifikácii a zdokumentovaní prepravia a následne uskladnia, pred ďalším nakladaním s nimi, v certifikovaných skladoch našej spoločnosti,“ informovala hovorkyňa JAVYS Agáta Staneková.

Zachytené rádioaktívne materiály, ktoré spĺňajú limity pre uloženie v Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) sa priebežne spracovávajú a upravujú do bezpečnej formy do vláknobetónových kontajnerov. Následne sú prepravené do RÚ RAO na ich definitívne uloženie. „Materiály, ktoré tieto limity nespĺňajú, sa ďalej bezpečne skladujú v určených priestoroch spoločnosti, až do momentu ich uloženia do pripravovaného hlbinného úložiska,“ konštatovala Staneková.

Štátna akciová spoločnosť JAVYS sa zaoberá činnosťami zameranými na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom. Zároveň je však tiež oprávnenou organizáciou na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi. Zdroje ionizujúceho žiarenia neznámeho pôvodu sa na území SR objavujú napríklad v zberných surovinách, železiarňach, na hraničných priechodoch, ale aj na rôznych iných miestach.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?