Na Slovensku sa našlo 25 miliárd metrov kubických plynu

13. januára 2014 14:15

Počas storočnej histórie ropného priemyslu na Slovensku sa taktiež našlo 3,7 miliónov ton ropy a takmer 0,4 miliónov ton gazolínu.

Ropa Gbely
Aj keď z pohľadu objemu Slovensko nepatrí k ropným veľmociam, tradícia ťažby ropy na našom území má už storočnú tradíciu. Za začiatok ropného priemyslu na území Slovenska sa považuje 13. január 1914, kedy vtedajšie Rakúsko-Uhorsko začalo vôbec po prvý raz priemyselne ťažiť ropu. Začiatku ťažby predchádzal objav Jána Medlena. gbely.sk

Na slovenskom území boli za uplynulých sto rokov objavené ložiská s celkovým objemom viac ako 25 miliárd metrov kubických geologických zásob zemného plynu. Taktiež sa našlo 3,7 mil. ton ropy a takmer 0,4 miliónov ton gazolínu. Objavené ložiská sú sústredené najmä v Záhorskej nížine, hlavne v okolí miest Malacky a Gbely a na Východoslovenskej nížine.

Prieskumom a ťažbou uhľovodíkov na Slovensku sa v súčasnosti zaoberá spoločnosť Nafta, a.s. „Súčasná ťažba ropy a gazolínu na Slovensku sa dnes pohybuje na úrovni 10 až 13 tisíc ton ročne a ťažba plynu na úrovni 90 až 95 miliónov metrov kubických s trendom postupného poklesu, čo je v oblasti so storočnou ťažbou prirodzené,“ uviedol riaditeľ divízie prieskumu a ťažby vo firme Nafta Jozef Levoča. Podľa neho využitím sofistikovaných technológií je možné predĺžiť životnosť objavených ložísk o osem až desať rokov. Slovensko v týchto dňoch oslavuje sto rokov ropného priemyslu na Slovensku.

Spoločnosť Nafta je kľúčovým poskytovateľom služieb v oblasti podzemného skladovania zemného plynu a lídrom v oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov na Slovensku. Majoritným, 56-percentným, akcionárom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 40-percentný podiel vlastní spoločnosť EPH.

Krátky film Stručná história ťažby a skladovania uhľovodíkov na Slovensku si môžete pozrieť tu:

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?