Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Ilustračné foto
Ilustračné foto FreeDigitalPhotos.net
12. februára 2014 12:11 Energetika všeobecneSpotrebiteľ od SITASITA

Na potrebe bojovať s energetickou chudobou sa zhodli všetci

Väčšina energetických spoločností tvrdí, že energetická chudoba by sa mala riešiť najmä prostredníctvom sociálnej politiky štátu. Regulačný úrad je však presvedčený, že ochrana spotrebiteľov pred energetickou chudobou by mala byť postavená na previazaní sociálnej a energetickej politiky.

Začínajúci boj proti energetickej chudobe zaujal tak odbornú, ako aj laickú verejnosť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO), ktorý vypracoval koncepciu na ochranu spotrebiteľov postihnutých energetickou chudobou, dostal v rámci pripomienkového konania vyše sto pripomienok, z toho väčšina bola zásadných. S takmer všetkými pripomienkami sa regulátor či už úplne, alebo čiastočne, stotožnil. „Materiál predkladáme na rokovanie vlády SR bez rozporov s ústrednými orgánmi štátnej správy a so sociálnymi partnermi,“ informoval regulačný úrad.

Pripomienky mali aj podnikatelia

Spomedzi všetkých účastníkov medzirezortného pripomienkového konania boli najaktívnejší Slovenský zväz výrobcov tepla, Západoslovenská energetika (ZSE), Stredoslovenská energetika (SSE) a Slovenská obchodná a priemyselná komora. Podnikatelia združení v komore v pripomienkovom konaní napríklad upozornili na fakt, že jediným kritériom na spĺňanie podmienky energetickej chudoby by nemal byť len príjem členov domácnosti, keďže mnohé z nich síce nemusia disponovať žiadnym príjmom, môžu však vlastniť hnuteľný respektíve nehnuteľný majetok. Regulačný úrad túto pripomienku zo strany podnikateľov akceptoval.

Energetici s viacerými odbornými výhradami

Teplári vyčítali koncepcii, že okrem okrem prehľadu riešení používaných na zmiernenie energetickej chudoby v iných krajinách EÚ neobsahuje žiadne relevantné a overiteľné údaje. „Návrh zodpovedá legislatívnemu zámeru koncepcie energetickej chudoby,“ oponoval v pripomienkovom konaní regulátor. Západoslovenskí energetici si myslia, že stanovenie nákladov na zabezpečenie minimálnej energetickej potreby domácnosti v závislosti od počtu členov domácnosti a aktuálnych cien energií nie je v koncepcii transparentné a odôvodnené. „Je taktiež potrebné definovať, ktorý orgán štátnej správy by bol kompetentný na zaradenie domácnosti do kategórie energeticky chudobných. S cieľom zjednodušiť byrokraciu mal by to byť orgán štátnej správy, ktorý má informácie o výške príjmu domácnosti,“ uviedli energetici zo ZSE. Regulátor im odkázal, že túto povinnosť bude vykonávať dodávateľ energií.

Podľa firmy SSE akékoľvek úvahy o energetickej chudobe by mali byť riešené špeciálnymi úradmi na to zriadenými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. „Zdá sa nám podstatne jednoduchšie a prehľadnejšie, keby podpora v energetickej chudobe by bola začlenená do zákona o pomoci v hmotnej núdzi,“ uviedli stredoslovenskí energetici s tým, že energetická politika by nemala nahrádzať sociálnu politiku štátu. „Ochrana odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky energetickej chudoby by mala byť postavená na previazaní sociálnej a energetickej politike štátu,“ reagoval regulačný úrad. Väčšina energetických spoločností sa v rámci pripomienkového konania vyjadrila, že energetickú chudobu by mal riešiť štát cez svoju sociálnu politiku.

Dôležité je mať v byte teplo

Regulátor prišiel s prvou verziou koncepcie riešenia energetickej chudoby na jeseň minulého roku. „Úlohou štátu je realizácia takých opatrení, ktoré zabezpečia dôstojnú existenciu obyvateľov, ktorí nemajú dostatok prostriedkov na odstránenie alebo zníženie podielu energetickej chudoby na Slovenku,“ uviedol regulačný úrad v úvode koncepcie.

Energetická chudoba znamená ťažkosť alebo neschopnosť udržať v príbytku vhodné teplotné podmienky, ako aj ťažkosť alebo neschopnosť mať k dispozícii za primeranú cenu iné základné energetické služby. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa za príjemnú teplotu v obývacej izbe považuje 21 °C a v ostatných miestnostiach 18 °C. Najzraniteľnejšie sociálne skupiny sú práve skupiny s nízkymi príjmami. Sem patria osoby staršie ako 65 rokov, osamelí rodičia, nezamestnaní alebo osoby poberajúce sociálne dávky. Koho sa nakoniec bude týkať pomoc pri riešení energetickej chudoby v súčasnosti ešte nie je jasné. Pomocou vyhlášok je totiž potrebné ešte stanoviť náklady na zabezpečenie minimálnej energetickej potreby domácnosti, či určiť hranice minimálneho čistého príjmu domácnosti.

Veľa domácností ohrozuje energetická chudoba

Podľa koncepcie by sa mohla energetická chudoba na Slovensku riešiť vytvorením špeciálnych taríf dodávateľmi energií. Regulačný úrad by mohol energetickú chudobu vyriešiť vyhláškou, ktorá stanoví špeciálne tarify za distribúciu energií a zakáže prerušenie distribúcie elektriny, plynu a tepla pre „energeticky chudobných“ odberateľov. Energetická chudoba na Slovensku by sa mohla riešiť aj vytvorením inštitútu takzvaného verejného dodávateľa, ktorý by zabezpečoval dodávky energií pre odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby.

Doteraz neexistuje v rámci Európskej únie jednotná metodika, ako merať energetickú chudobu. Prevažuje však názor, že ide o stav, kedy náklady domácností na energie tvoria významný podiel disponibilného príjmu. S tým úzko súvisí aj riziko, že domácnosť môže byť odpojená od sústavy alebo siete. „Je predpoklad, že pomerne veľa domácností na Slovensku je ohrozených energetickou chudobou,“ upozorňuje regulačný úrad.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Elektrické vedenie SEPS

Firme SEPS neokresali používanie zisku

23. októbra 2018 Elektrina, Aktuality

Poslanci za stranu SaS sa snažili v parlamente presadiť novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, na základe ktorej by sa zisk z poskytovania systémových služieb zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy použil len na úhradu plánovaných nákladov na systémové služby.

Odporúčame

Zavrieť

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies