Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Energetika všeobecne súdy úrso legislatíva
Ilustračné foto. Zdroj: pixabay.com
22. augusta 2018 13:34 Energetika všeobecneAktuality od vEnergetike.skPoláček & Partners

Čo sa zmenilo v slovenskej energetickej legislatíve?

V advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sledujú všetky zmeny v energetickej legislatíve.

V POLÁČEK & PARTNERS si uvedomujeme, že zmeny legislatívy môžu byť pre vaše podnikanie rozhodujúce. Preto sledujeme zmeny za vás a zhrnuli sme tie najdôležitejšie, ktoré nastali v júni a júli 2018.

1. ČO SA ZMENILO?

PREDPIS ZMENA
Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE nie
Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii nie
Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike nie
Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti nie
Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu nie
Zákon č. 220 / 2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy nie
Vyhláška MHSR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE nie
Vyhláška MHSR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike nie
Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia nie
Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike áno
Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE nie
Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom nie
Vyhláška ÚRSO č. 236/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny nie
Vyhláška ÚRSO č. 278/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu nie
Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve áno
Vyhláška ÚRSO č. 4/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 3/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie nie
Vyhláška ÚRSO č. 2/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov nie
Vyhláška ÚRSO č. 284/2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií nie

Novela cenovej vyhlášky v elektroenergetike

Dňa 12.7.2018 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená novela Vyhlášky ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

Novela upravuje vykonávanie cenovej regulácie v elektroenergetike počas regulačného obdobia 2017 až 2021, pričom sa uplatní na cenovú reguláciu od roku 2019.

Samotná novela pozostáva celkom zo 70 novelizačných bodov. Významnejšie zmeny sa týkajú najmä:

  • výpočtu WACC pre výpočet povoleného zisku pre regulované subjekty za výkon regulovaných činností;
  • výpočtu povolených výnosov za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny;
  • medziročnej zmeny podielu výnosov z platieb za rezervovanú kapacitu a celkových výnosov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny;
  • nákladov na dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a malé podniky;
  • primeraného zisku za dodávku elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti, ako aj podmienky pripojenia do sústavy;
  • využívania rezervovaných kapacít odberateľom elektriny pri distribúcii elektriny;
  • zabránenie duplicitného účtovania prekročenia rezervovanej kapacity;
  • výpočtu tarify za straty pri distribúcii elektriny;
  • legislatívno-technických parametrov pri vzorci na určenie ceny za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, atď.

Výrobcov elektriny s právom na podporu poteší, že zámer ÚRSO krátiť doplatok výrobcom, ktorí ju predávajú za vyššiu cenu ako cena elektriny na straty, sa vo finálnom znení novely nerealizoval. Voči tomuto zámeru úradu bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania vznesených viacero zásadných pripomienok. Vytýkaný bol najmä rozpor takejto úpravy s právom na doplatok vymedzeným v Zákone o podpore.

Novela nadobudla účinnosť dňa 20.7.2018. Konsolidované znenie novely je dostupné TU.

Novela cenovej vyhlášky v plynárenstve

Dňa 12.7.2018 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená aj novela Vyhlášky ÚRSO č. 223/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve.

Novela, obdobne ako novela elektroenergetickej vyhlášky, mení spôsob výpočtu WACC, ktorý slúži na výpočet povoleného primeraného zisku za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu. Ďalej tiež spresňuje definíciu ekonomicky oprávnených nákladov.

Novela zaviedla osobitný režim spoplatnenia prekročenia objednaného denného maximálneho množstva odobraného plynu pre odberateľov plynu, ktorých charakter odberu je sezónny a odber plynu je využívaný na poľnohospodárske účely, napr. sušičky obilia.

Z dôvodu zmeny zverejňovania cien burzy EEX, ktorá koncom roka 2017 ukončila zverejňovanie výšky ceny produktov NCG, aktualizuje sa odkaz na webstránku, kde sa zverejňujú burzové ceny.

Novela nadobudla účinnosť dňa 20.7.2018. Konsolidované znenie novely je dostupné TU.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Spresnenie definície biomasy v Zákone o podpore OZE

Dňa 8.8.2018 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh novely zákona č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE.

Jedinou zmenou, ktorú má táto novela priniesť je spresnenie definície biomasy pre potreby podpory obnoviteľných zdrojov energie tak, aby boli zrušené dotácie na spaľovanie dreva v biomasových zariadeniach. Zachovali sa však dotácie na výrobu energie z dreva pochádzajúceho z energetických odpadov a dotácie na výrobu energie z dreva, ktoré je odpadom z drevospracujúceho priemyslu.

Dôvodom tejto navrhovanej zmeny je najmä zamedzenie čoraz viditeľnejšiemu odlesňovaniu zalesnených plôch, ale aj brehových porastov, či dokonca alejí a vetrolamov.

Pripomienky k navrhovanej zmene je možné vzniesť do 16.8.2018. Samotné znenie novely, spolu so sprievodnou dokumentáciou je dostupné TU.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame