Ministerstvo tohto roku veľa projektov neschválilo

17. augusta 2014 15:40

Povolenie od ministerstva hospodárstva dostal napríklad projekt Martinskej teplárenskej. Tá chce vybudovať energetický zdroj na báze vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla.Tento rok nie je príliš veľký záujem o nové energetické projekty. Do začiatku júla vydalo Ministerstvo hospodárstva SR (MH) celkovo desať osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, bez ktorého nemôže investor začať s výstavbou energetického zdroja či infraštruktúry. Projekty, ktoré už dostali povolenie od rezortu hospodárstva, sa týkajú výstavby nových energetických zdrojov, výstavby novej plynovej prípojky, výmeny vodičov na vedení a rekonštrukcie elektrickej stanice.

Atómová elektráreň
Ilustračné foto xedos4/FreeDigitalPhotos.net

Nové megawatty

Povolenie od ministerstva dostal napríklad projekt Martinskej teplárenskej. Tá chce v priestoroch starej teplárne vybudovať energetický zdroj na báze vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Výkon tejto elektrárne bude 20 megawattov.

Povolenie získal aj projekt spoločnosti Quatro Group, ktorá chce pri Dunajskej Strede v obci Kostolné Kračany postaviť podobný zdroj s podobným inštalovaným výkonom, ako je to v prípade martinskej teplárne.

Bližšie k realizácii svojho projektu, keďže získal povolenie od ministerstva, je spoločnosť Clean Ethernal Energy. Tá plánuje v priemyselnom parku v Zlatých Moravciach postaviť elektráreň. V nej bude vyrábať elektrinu pomocou pyrolýzneho plynu. Výkon plánovanej elektrárne sa bude pohybovať na úrovni štyroch megawattov.

Firma Starland Holding získala od rezortu hospodárstva osvedčenie na projekt výstavby plynovej prípojky a plynovodu pre zabezpečenie dodávok zemného plynu pre potreby zóny Park City. Výmenu vodičov a rekonštrukciu transformátorov a elektrických staníc plánuje spoločnosť Západoslovenská distribučná.

Čo bolo, bolo

V minulom roku povolilo ministerstvo realizáciu viac ako dvadsiatich energetických projektov. Vďaka nim na Slovensku vyrastú nové energetické zdroje a zrekonštruujú sa, respektíve vybudujú nové energetické infraštruktúry. V medziročnom porovnaní ide o značný nárast, keďže v roku 2012 vydal rezort hospodárstva osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky len pre šesť energetických projektov.

Vlani získali od rezortu hospodárstva osvedčenie spoločnosti Geocom Invest, Energo-Aqua, Západoslovenská distribučná, CA Trade, Mondi SCP, Snina Energy a Amylum Slovakia, WFF Drevotes, Energy Edge ZC, Holcim a KGJ Invest.Čo si o tom myslíte?