Ministerstvo oficiálne požehnalo slovensko-poľský plynovod

7. októbra 2016 11:14
SITA

Trasa prepojovacieho plynovodu na slovenskom území prechádza cez dva kraje, Prešovský a Košický, a tri okresy Medzilaborce, Humenné a Michalovce.

Plynovod
Ilustračné foto. freedigital.com

Projekt slovensko-poľského plynovodu je o krok bližšie k realizácii. Viackrát deklarovaná podpora zo strany štátu tomuto projektu sa stala skutočnosťou. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) totiž vydalo prepojovaciemu plynovodu Slovensko – Poľsko osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Bez spomínaného osvedčenia nemôže investor začať s výstavbou energetického zdroja či infraštruktúry.

Známa trasa

Podľa vydaného osvedčenia trasa slovenskej časti plynovodu bude začínať na štátnej hranici v oblasti Lupkovského priesmyku v katastri obce Palota. „Trasa na slovenskom území ďalej prechádza cez dva kraje, Prešovský a Košický, a tri okresy Medzilaborce, Humenné a Michalovce,“ uvádza sa vo vydanom ministerskom osvedčení. Plynovod bude končiť v areáli kompresorovej stanice Veľké Kapušany.

Zisťujú záujem

Výstavbu slovensko-poľského plynovodu zabezpečujú na slovenskej strane spoločnosť Eustream a na poľskej firma Gaz-System. Tie už vyhlásili záväznú procedúru Open Season pre plánované poľsko-slovenské prepojenie plynárenských sietí. Cieľom Open Season je alokácia kapacít, ktoré budú dostupné po dokončení poľsko-slovenského prepojenia.

O tri roky

Slovensko-poľský plynovod by mal byť postavený zhruba o tri roky. Slovensko by tak v roku 2019 malo byť plynovodne prepojené s Baltským morom. Prepravná kapacita plynovodu bude 5,7 miliardy metrov kubických ročne. Slovensko-poľský plynovod vyjde slovenskú stranu na približne 100 miliónov eur. Celková dĺžka plynovodného prepojenia je 164 kilometrov, z toho vyše 100 kilometrov sa nachádza na slovenskom území.

Severojužný koridor

Projekt poľsko-slovenského prepojenia, ktorý podporila sumou 4,6 milióna eur aj Európska únia, je súčasťou prioritného koridoru severojužných plynárenských prepojení, ktorý spája plynárenské siete a LNG terminály naprieč strednou a východnou Európou. Projekt do budúcna umožní poľským účastníkom trhu prístup k tzv. Južnému koridoru. Slovenskí účastníci trhu zas získajú prístup k poľskému trhu vrátane zemného plynu z tamojšieho LNG terminálu.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?