Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Elektrina ceny energií žiarovka
Ilustračné foto bplanet/FreeDigitalPhotos.net
4. mája 2014 10:58 Energetika všeobecneAktuality od vEnergetikeSITA

Ministerstvo hospodárstva chystá boj s plytvaním energií

Návrh zákona o energetickej efektívnosti nezabúda na poskytovanie dotácií. Napríklad na znižovanie energetickej náročnosti svojho rodinného domu bude môcť fyzická osoba dostať dotáciu do 50 % z celkovej hodnoty investície, najviac však v sume 5 tisíc eur.

Od októbra tohto roka by mal boj s plytvaním energií nabrať na obrátkach. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) už vypracovalo a do legislatívneho procesu predložilo návrh zákona o energetickej efektívnosti. Ten nahradí zákon o efektívnosti pri používaní energie z roku 2008. Nový zákon má zabezpečiť zvýšenie účinnosti využitia energie v celom energetickom reťazci. A to najmä tam, kde je vysoký predpoklad úspor energií. Napríklad pri budovách či v priemysle. „Návrhom zákona sa upravuje a precizuje rámec pre racionálne používanie energie, stanovujú sa požiadavky na energetickú efektívnosť pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, upravuje sa monitorovanie a podpora energetickej efektívnosti a ustanovujú sa povinnosti pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby a orgány štátnej správy pri používaní energie,“ predstavil v krátkosti nový návrh zákona rezort hospodárstva.

Koncepcie a akčné plány

Kroky Slovenska potrebné pre zvýšenie energetickej efektívnosti bude definovať koncepcia. Tú vypracuje na obdobie desiatich rokov ministerstvo. Aktualizovať ju však bude raz za päť rokov. „Cieľom koncepcie je, na základe aktuálneho vývoja vo svete napomôcť riešeniu tých otázok v energetike, ktoré nerieši vnútorný trh s energiou, urobiť inventarizáciu súčasného poznania potenciálov energetických úspor v jednotlivých sektoroch slovenskej ekonomiky, identifikovať bariéry, navrhnúť strategické ciele a priority, či definovať energeticky úsporné opatrenia,“ dodáva ministerstvo. Okrem koncepcie vypracuje rezort hospodárstva v spolupráci s orgánmi štátnej správy raz za tri roky aj akčný plán energetickej efektívnosti. Ten konkretizuje vybrané opatrenia a činnosti na najbližšie tri roky.

Tepelná mapa

Veľkú kontrolu čaká systém centrálneho zásobovania teplom a chladom. Do konca budúceho roka ministerstvo vypracuje komplexné posúdenie potenciálu tohto systému. Posúdenie bude napríklad obsahovať prognózu rozvoja potreby tepla a chladu, potenciál úspor v systéme centrálneho zásobovania teplom a chladom, návrh konkrétnych opatrení na najbližších päť rokov, ako aj návrh strednodobej stratégie rozvoja spomínaného systémov do roku 2030. Do konca budúceho roka by malo mať Slovensko taktiež vypracovanú tepelnú mapu. V nej budú napríklad vyznačené lokality, kde sa najviac spotrebúva teplo a chlad, či priemyselné zóny s celkovou ročnou spotrebou tepla a chladu viac ako 20 gigawatthodín. Tepelná mapa bude taktiež obsahovať lokality, kde je možné postaviť zariadenia na výrobu elektriny s ročnou výrobou viac ako 20 gigawatthodín, zariadenia na spaľovanie odpadu, či zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Dotácie od ministerstva

Návrh zákona o energetickej efektívnosti nezabúda ani na poskytovanie dotácií na projekty, vďaka ktorým sa zvýši energetická efektívnosť. Napríklad na znižovanie energetickej náročnosti svojho rodinného domu bude môcť fyzická osoba dostať dotáciu do 50 % z celkovej hodnoty investície, najviac však v sume 5 tisíc eur. Ministerstvo poskytne dotáciu na projekty, ktoré zlepšia tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií domu, na modernizáciu vykurovacieho systému, systému prípravy teplej vody, osvetlenia alebo na inštaláciu systémov merania a riadenia. Všetky podrobnosti poskytovania dotácií by mali byť spresnené vo vyhláške ministerstva.

Samohodnotenie prevádzky

Spoločnosti pôsobiace v oblasti prenosu, distribúcie a rozvodu energií budú mať taktiež povinnosť prispieť k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Budú musieť pravidelne hodnotiť zariadenia na prenos, prepravu, distribúciu a rozvod energie a vybraných médií. Ministerstvo hospodárstva hovorí o takzvanom samohodnotení prevádzky za účelom zisťovania strát respektíve energetickej náročnosti dopravy energie a médií. Hodnotenie potom budú musieť spoločnosti zverejniť pre širokú verejnosť. „Napriek tomu, že zákon nestanovuje žiadne ukazovatele, ktoré je potrebné plniť, bude mať široká verejnosť pravidelný prehľad o tom, či sa v súvislosti s prevádzkou zariadení na prenos, prepravu, distribúciu a rozvod energie a vybraných médií dosahujú úspory energie,“ dodalo ministerstvo.

Obnova budov

Na zvyšovaní energetickej efektívnosti sa bude podieľať aj ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. To bude v spolupráci s ministerstvo hospodárstva vypracovávať dlhodobú investičnú stratégiu obnovy budov. Jej cieľom bude vytvoriť dlhodobý investičný rámec pre obnovu budov na Slovensku, pričom sa zohľadní súčasný stav fondu budov a nákladovo efektívne spôsoby obnovy budov. Každoročne budú musieť ministerstvá vypracovať plán obnovy budov. „Plán obnovy bude obsahovať zoznam budov určených na obnovu tak, aby sa dosiahol cieľ úspor energie budov. Prioritou budú budovy s najhoršou energetickou hospodárnosťou, s najvyššou celkovou spotrebou energie, respektíve s najvyšším potenciálom úspor energie,“ spresnil rezort hospodárstva.

Povinnosti pre vlastníkov budov

Povinnostiam pri zvyšovaní energetickej efektívnosti sa nevyhnú ani vlastníci budov. Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 metrov štvorcových s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody bude mať viacero povinností. Napríklad bude povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove, vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči, zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody a bude povinný vybaviť rozvody tepla, chladu a teplej vody tepelnou izoláciou. Každý rok bude musieť vlastník budovy predkladať ministerstvu hospodárstva, ako správcovi monitorovacieho systému, elektronicky súbor údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Ak by si vlastník budovy nesplnil svoje povinnosti bude mu hroziť pokuta vo výške od 300 do 30 tisíc eur.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame