MH môže vstúpiť do firmy E.ON Business Sevices Slovakia

27. novembra 2015 17:13

PMÚ schválil koncentráciu spoločnosti E.ON Slovakia a Ministerstvo hospodárstva SR, spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly nad podnikateľom E.ON Business Sevices Slovakia.

E.ON ZSE eon
Vlajka s logom spoločnosti E.ON AP

Spoločnosť E.ON Slovakia a Ministerstvo hospodárstva SR (MH) môžu prevziať časť kontroly nad firmou E.ON Business Sevices Slovakia. Protimonopolný úrad SR (PMÚ) totiž schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly spomínaných spoločností nad podnikateľom E.ON Business Sevices Slovakia. „Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií sme dospeli k záveru, že posudzovaná koncentrácia značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia,“ informoval PMÚ.

Spoločnosť E.ON Business Sevices Slovakia bola doposiaľ kontrolovaná skupinou E.ON. Firma riadi dodávky všetkých IT služieb spoločnosti Západoslovenská energetika a jej dcérskym spoločnostiam, ako aj nemeckej skupine E.ON na území Slovenska. Spoločnosti E.ON Slovakia spoločne s Ministerstvom hospodárstva ovládajú podiely v Západoslovenskej energetike. Nemci vlastnia 49-percentný podiel a štát zvyšný 51-percentný podiel.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?