Mestá a obce chcú ušetriť na energiách

28. decembra 2015 10:01

Samosprávy, ktoré už realizujú úsporné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, sa zameriavajú najmä na aktivity smerujúce k modernizácii verejného osvetlenia.

Ilustračné foto
Ilustračné foto FreeDigitalPhotos.net

Slovenské mestá a obce sa začínajú zaujímať o to, ako viac ušetriť na spotrebe energií. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) urobilo prieskum, podľa ktorého vyše 80 % samospráv už v súčasnosti realizuje úsporné opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti verejných zariadení, ako sú napríklad školy, domovy dôchodcov, či rôzne kultúrne stánky. „Z miest a obcí, ktoré doposiaľ neprijali opatrenia zamerané na znižovanie energetickej náročnosti, uviedlo vyše 60 %, že o takýchto opatreniach uvažujú,“ dodal hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Modernizujú osvetlenia

Samosprávy, ktoré už realizujú úsporné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, sa zameriavajú najmä na aktivity smerujúce k modernizácii verejného osvetlenia. Je ich takmer 40 %. Znižovanie energetickej náročnosti mestských a obecných úradov uskutočnilo 28 % respondentov. Aktivity samospráv smerujú do prostredia škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení. Mestá a obce investujú aj do obnovy tepelných rozvodov. „Výsledky tohto prieskumu dokazujú snahu samospráv šetriť financie a efektívne spravovať verejný majetok. Svedčí to o tom, že miest a obcí, ktoré už realizujú tieto opatrenia, je viac ako polovica zo samospráv. Tie, ktoré sa doposiaľ nevenovali znižovaniu energetickej náročnosti, uvažujú o ich zavedení,“ skonštatoval predseda ZMOS Michal Sýkora.

Združenie zrealizovalo prieskum v novembri a decembri tohto roka na vzorke 287 samospráv, v ktorých žije viac ako 972 tisíc obyvateľov. Prieskum bol súčasťou aktivít v rámci Národného projektu ZMOS Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?