Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
OZE veterná elektráreň
Ilustračné foto franky242/FreeDigitalPhotos.net
11. júna 2015 12:12 ElektrinaAktuality od vEnergetikeSITA

Lacný plyn zníži niektoré výkupné ceny zelenej elektriny

S nižšou výkupnou cenou musia počítať výrobcovia elektriny, ktorý sa ju od budúceho roka rozhodnú vyrábať prostredníctvom kombinovanej vysoko účinnej výroby elektriny a tepla v spaľovacom motore na zemný plyn.

Niektoré výkupné ceny elektriny vyrobenej prostredníctvom energetických zdrojov založených na kombinovanej vysoko účinnej výrobe elektriny a tepla (KVET) budú od začiatku budúceho roka nižšie. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nižšie výkupné ceny zelenej elektriny sa budú týkať zariadení spaľujúcich zemný plyn. „Úpravu výkupných cien elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou spôsobil pokles ceny zemného plynu,“ zdôvodnil svoje kroky regulačný úrad, ktorý už vypracoval novú vyhlášku, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Zdroje na zemný plyn

S nižšou výkupnou cenou musia počítať výrobcovia elektriny, ktorí sa ju od budúceho roka rozhodnú vyrábať prostredníctvom KVETu v spaľovacom motore na zemný plyn. V súčasnosti je výkupná cena elektriny pri tomto spôsobe výroby elektriny na úrovni 82,53 eura za megawatthodinu. Po novom to bude 80,26 eura za megawatthodinu. Uskromniť sa budú musieť aj výrobcovia, ktorí začnú od budúceho roka vyrábať elektrinu v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla, pričom primárnym palivom je zemný plyn. Pri tomto spôsobe výroby elektriny sa jej výkupná cena zníži z 80,97 eura za megawatthodinu na 79,76 eura za megawatthodinu.

Pri slnečných elektrární bez zmeny

Pri ostatných výkupných cenách elektriny vyrobenej prostredníctvom KVETu či obnoviteľných zdrojov energií regulátor so zmenou nateraz nepočíta. V budúcom roku tak budú napríklad platiť súčasné výkupné ceny pre slnečné elektrárne vo výške 88,89 eura za megawatthodinu, pre veterné elektrárne na úrovni 62,49 eura za megawatthodinu, či pre zdroje spaľujúce obilnú slamu v objeme 107,21 eura za megawatthodinu.

Slnečné eldorádo utícha

Výrobcovia zelenej elektriny, ktorí plánujú vstúpiť na trh v súčasnosti alebo tak urobili len prednedávnom sa v otázke výkupných cien nemôžu s už etablovanými výrobcami ani zďaleka porovnávať. Garantované výkupné ceny zelenej elektriny, ktoré platia všetci odberatelia vo svojich faktúrach za elektrinu, a ktorá má slúžiť na podporu obnoviteľných zdrojov, totiž postupne klesajú. Napríklad investori, ktorí postavili slnečné elektrárne na Slovensku na prelome rokov 2009 až 2010, majú počas pätnástich rokov nárok na výkupnú cenu vo výške až 430 eur za megawatthodinu. Ak postavili slnečnú elektráreň v minulom roku, majú nárok na výkupnú cenu vo výške necelých 100 eur za megawatthodinu.

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016:

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny

1. do 100 kW vrátane 111,27 eura/MWh,

2. nad 100 kW do 200 kW vrátane 109,17 eura/MWh,

3.nad 200 kW do 500 kW vrátane 106,84 eura/MWh,

4. nad 500 kW do 1 MW vrátane 105,15 eura/MWh,

5. nad 1 MW do 5 MW vrátane 97,98 eura/MWh,

b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 88,89 eura/MWh,

c) z veternej energie 62,49 eura/MWh,

d) z geotermálnej energie 155,13 eura/MWh,

e) zo spaľovania alebo spoluspaľovania kombinovanou výrobou

1. cielene pestovanej biomasy okrem obilnej slamy 92,09 eura/MWh,

2. odpadnej biomasy ostatnej okrem obilnej slamy 96,90 eura/MWh,

3. obilnej slamy 107,21 eura/MWh,

4. biokvapaliny 91,79 eura/MWh,

f) zo spoluspaľovania biologicky rozložiteľných zložiek komunálneho odpadu s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou; ak podiel biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade je podľa osobitného predpisu,49) cena sa uplatní bez podmienky výroby elektriny kombinovanou výrobou 100,49 eura/MWh,

g) zo spaľovania

1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd 70,34 eura/MWh,

2. biometánu získaného z bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane 107,53 eura/MWh,

3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 250 kW vrátane 120,49 eura/MWh,

4. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 250 kW do 500 kW vrátane 110,00 eur/MWh,

5. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 500 kW do 750 kW vrátane 102,95 eura/MWh,

6. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 750 kW 100,23 eura/MWh,

7. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore 99,21 eura/MWh,

8. fermentovanej zmesi vyrobenej aeróbnou fermentáciou biologicky rozložiteľného odpadu 95,50 eura/MWh.

Cena elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou v zariadení výrobcu elektriny uvedeného do prevádzky od 1. januára 2016:

a) v spaľovacej turbíne s kombinovaným cyklom 74,75 eura/MWh,

b) v spaľovacej turbíne s regeneráciou tepla 74,69 eura/MWh,

c) v spaľovacom motore s palivom

1. zemný plyn 80,26 eura/MWh,

2. vykurovací olej 78,89 eura/MWh,

3. zmes vzduchu a metánu 74,39 eura/MWh,

4. z katalyticky spracovaného odpadu 99,82 eura/MWh,

5. z termického štiepenia odpadov a jeho produktov 98,40 eura/MWh,

d) v protitlakovej parnej turbíne alebo v kondenzačnej parnej turbíne s odberom tepla s palivom

1. zemný plyn 79,76 eura/MWh,

2. vykurovací olej 78,96 eura/MWh,

3. hnedé uhlie 80,37 eura/MWh,

4. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 50 MW vrátane 74,84 eura/MWh,

5. čierne uhlie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny nad 50 MW 71,83 eura/MWh,

6. komunálny odpad 77,60 eura/MWh,

7. plyn vyrobený termochemickým splyňovaním odpadu v splyňovacom generátore alebo termickým štiepením odpadu 89,05 eura/MWh,

e) spaľovanie energeticky využiteľných plynov vznikajúcich pri hutníckej výrobe ocele 80,02 eura/MWh,

f) v Rankinovom organickom cykle 98,31 eura/MWh.

Zdroj: ÚRSO

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame