Je konkurencia na slovenskom plynárenskom trhu reálna?

12. septembra 2016 9:00
MET Slovakia

MET Slovakia hodnotí trh ako ambiciózny a vysoko konkurenčný. Včerajšie výhody sú dnešný štandard.

MET Randuška
Generálny riaditeľ MET Slovakia Dušan Randuška MET Slovakia

Na plynofikovanom, ale malom Slovensku je cca 25 aktívnych obchodníkov s plynom a elektrickou energiou pričom v minulom roku to bol najväčší počet v energetickej histórií. Za necelých sedem rokov, odkedy sa otvoril trh, je to takmer impresívny progres. Faktom však je, že dominantným hráčom zostáva štátny plynárenský podnik a v ďalšej šestke medzi sebou úporne súťažia dodávatelia s podielom medzi dvadsať a tri percentá. Nie všetci „členovia šestky“ však dodávajú plyn aj domácnostiam.

Vzhľadom na veľkosť trhu a extrémne konkurenčné nasadenie, dochádza k cenotvorbe, ktorá nereflektuje náklady. Dodávatelia plynu na Slovensku totiž v súčasnosti pri cenotvorbe zemného plynu už takmer výlučne vychádzajú z referenčných cien na spotovom trhu. Obchoduje sa na nich okrem iného s prebytkami ruského zemného plynu z dlhodobých kontraktov, pričom ceny sa tvoria na báze ponuky a dopytu. Ceny sa už skoro úplne odpojili od cien ropy. Zároveň podnikáme na trhu, kde sú neregulované vstupy a v niektorých segmentoch spotreby regulované výstupy. Kreativita a konečná cena je tu chápaná ako schopnosť vybalansovať tento stav.

Do budúcnosti sa dá očakávať, že finančne slabšie subjekty „vypadnú z hry“ a príde ku konsolidácii trhu. Na druhej strane – veľkí obchodníci s plynom ponúkajú ceny, ktoré nepokrývajú ich celkové náklady, a nastavujú tak nereálne očakávania na strane zákazníkov.

Agenda pridanej hodnoty, služieb, poradenstva a „riešení šitých na mieru“ je už súčasťou každej ponuky. Som však úprimne presvedčený, že kvalitná ponuka musí byť jednoduchá, zrozumiteľná a cenovo primeraná. Mierou korektnosti je úžitok pre zákazníka, spravodlivá cena pre obchodníka a bezpečná dodávka.

V roku 2007, keď bola založená spoločnosť MET Group, pokračovala svetová finančná a hospodárska kríza. Napriek tomuto nepriaznivému obdobiu a zmenšujúcemu sa trhu s plynom v Európskej únii pôsobivo rastieme. Budujeme svoj podiel na energetickom trhu s využitím schopnosti rýchlo a flexibilne reagovať.

Postupne vzniklo desať dcérskych spoločností, v roku 2010 medzi nimi MET Slovakia. Vstúpili sme tu na liberalizovaný trh, kde od začiatku krízy spotreba plynu medziročne klesala, až padla takmer o jednu pätinu, čo medzi rokmi 2008 a 2016 znamenalo pokles spotreby o cca jednu miliardu metrov kubických. Tento stav mal jednu výhodu – dalo sa začať nanovo a bez záťaže.

Ako člen MET Group sa môžeme spoľahnúť na skúsenosti a odborné znalosti v skupine a zároveň na porozumenie domáceho prostredia. V súčasnosti máme silné pozície na európskom trhu s plynom, pričom v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku a na Slovensku, patríme na popredné miesta v segmente dodávok pre veľké, stredné a malé podniky a inštitúcie. Veríme v silu inovácií.

Dušan Randuška, generálny riaditeľ MET Slovakia

MET International a.s.,dcérska spoločnosť MET Group patrí do prvej trojky obchodníkov na najväčšej stredouerópskej plynárenskej burze v Rakúsku (gas hub). V roku 2016 bola realizovaná prvá dodávka skvapalneného zemného plynu (LNG) ) na európsky trh a ďalšia dcérska spoločnosť MET Group vznikla na Ukrajine. MET International je spoločnosť aktívna na 25 plynárenských trhoch v Európe a obchoduje na 21 plynárenských burzách. Portfólio dodávok zemného plynu reprezentuje viac ako 5 miliárd metrov kubických ročne.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?