Konferencia národných petrolejárskych asociácií

20. apríla 2015 11:35
Autor: SAPPO

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) realizuje ďalší ročník medzinárodnej konferencie národných petrolejárskych asociácií krajín strednej a východnej Európy.

Pohonné látky
Ilustračné foto freedigitalphotos.net

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) realizuje ďalší ročník medzinárodnej konferencie národných petrolejárskych asociácií krajín strednej a východnej Európy. Konferencia sa uskutoční dňa 20.04. 2015 v Bratislave v priestoroch hotela Sheraton a zameria sa na spoločné témy a problémy týkajúce sa petrolejárskeho priemyslu v EU.

Na konferencii vystúpia zástupcovia Českej republiky (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu – ČAPPO), Poľska (Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN), Maďarska (Magyar Ásványolaj Szövetség), Rumunska (Asociatia Romana a Petrolului – ARP), Bulharska (Bulgarian Petroleum and Gas Association – BPGA) a Lotyšska (Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas – LDTA)

Pozvanie prijali aj zástupcovia FuelsEurope z Bruselu, ktorá združuje národné petrolejárske asociácie v rámci celej EU.

Medzi prednášajúcimi vystúpia aj predstavitelia Finančného riaditeľstva SR a Agentúry pre núdzové zásoby ropy. Účasť prisľúbilo aj Ministerstvo hospodárstva SR.

Výstupy z nadnárodnej konferencie budú slúžiť ako základ pre vytvorenie neformálnej platformy zúčastnených krajín. Táto platforma má za cieľ pomáhať pri vzájomnom vymieňaní si informácií a praktických skúseností a spoločnom postupe v oblasti boja proti daňovým únikom, legislatívy EU, núdzových zásob ropy a ďalších spoločných tém týkajúcich sa petrolejárskeho priemyslu.

Tradícia konferencie národných petrolejárskych asociácii strednej a východnej Európy bola minulý rok obnovená na podnet SAPPO, pričom sa dohodlo, že hostiteľom bude vždy iná krajina.

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO) je právnická osoba, ktorá je záujmovým združením právnických osôb – obchodných spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou, spracovaním, prepravou, predajom a distribúciou ropy a ropných výrobkov, petrochemickou výrobou, ťažbou, prepravou a skladovaním ropy a ropných výrobkov. SAPPO bolo založené zakladateľskou zmluvou zo dňa 1. marca 1994. Členmi SAPPO sú: BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o.; ENI Slovensko, spol. s r.o.; JURKI – HAYTON, s.r.o.; Lukoil Lubricants Europe Oy; Normbenz Slovakia, s.r.o.; OMV Slovensko, s.r.o.; SHELL Slovakia, s.r.o.; SLOVNAFT, a.s.; UNIPETROL SLOVENSKO, s.r.o.; AutoMax Slovakia, s.r.o.; 1. SPS, a.s.; EURO-VAT, spol. s r.o.; Mogul Slovakia, s.r.o.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?