JAVYS vlani z vyraďovania jadra zrecykloval 944 ton odpadu

26. januára 2017 14:08
SITA

Štátna akciová spoločnosť vlani taktiež realizovala tri prepravy vyhoretého jadrového paliva a podieľala sa na piatich prepravách čerstvého jadrového paliva.

Atómová energia jadrová rádioaktívny odpad JAVYS
Rádioaktívny odpad javys.sk

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) v rámci vyraďovacieho procesu bohunických jadrových elektrární A1 a V1 vrátila v minulom roku do recyklačného procesu vyše 944 ton druhotných surovín. Z celkového objemu tvorilo najväčší objem druhotných surovín 889 ton železo a 29 ton hliník. „Finančné prostriedky, ktoré sme recyklačným procesom získali sme opätovne investovali do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania jadrovej elektrárne V1 prostriedkov z Európskej banky pre obnovu a rozvoj,“ informovala hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Štátna akciová spoločnosť vlani taktiež realizovala tri prepravy vyhoretého jadrového paliva a podieľala sa na piatich prepravách čerstvého jadrového paliva. „Do Medziskladu vyhoretého jadrového paliva v Jaslovských Bohuniciach sme prepravili 232 palivových kaziet. V dvoch prípadoch išlo o prepravu vyhoretého jadrového paliva z blokov bohunickej elektrárne V2 a v jednom z elektrárne v Mochovciach,“ dodala Žiaková.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť zabezpečuje na Slovensku činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi na území Slovenska.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?