Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice V1
Jadrová elektráreň V1 Jaslovské Bohunice javys.sk
15. apríla 2016 13:08 ElektrinaAktuality od vEnergetike.skSITA

Jadrová energia bezpečnosť Slovenska vlani neohrozila

Úrad jadrového dozoru SR neuložil žiadnu pokutu, neobmedzil rozsah alebo platnosť povolenia, ani nezastavil prevádzku žiadnej jadrovej elektrárne.

Nakladanie s jadrom bolo v minulom roku na Slovensku bezproblémové. Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) totiž neuložil žiadnu pokutu, neobmedzil rozsah alebo platnosť povolenia, ani nezastavil prevádzku žiadnej jadrovej elektrárne. Kontrolný orgán pritom vlani vykonal viac ako 150 plánovaných inšpekcií a vyše 50 neplánovaných. „Sedem inšpekcií bolo uzatvorených protokolom a zvyšok záznamom,“ uviedol úrad vo svojej správe o stave jadrovej bezpečnosti na Slovensku.

Kontroly v Bohuniciach

V minulom roku bolo na dvoch jadrových blokov Atómovej elektrárne Bohunice V2 zaevidovaných osem prevádzkových udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu. Nevyskytol sa však žiadny prípad automatického odstavenia reaktora. „Po zhrnutí výsledkov inšpekcií a na základe sumárneho hodnotenia bezpečnostných ukazovateľov sme vyhodnotili prevádzku obidvoch bohunických blokov v minulom roku ako spoľahlivú, bez závažných nedostatkov. Nedostatky, ktoré boli počas inšpekcií zistené, boli odstránené a boli prijaté také nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú pravdepodobnosť ich opakovania,“ uviedol ÚJD v správe.

Nesprávne zavezenie palivovej kazety

Podobné kladné hodnotenie dostali aj dva jadrové bloky Atómovej elektrárne Mochovce. Na prvom a druhom mochoveckom bloku bolo vlani evidovaných štrnásť udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu. Ani v Mochovciach sa však nevyskytol prípad automatického odstavenia reaktora. ÚJD však spozornel pri jednej udalosti v Mochovciach. Zistilo sa nesprávne zavezenie kazety počas výmeny paliva na druhom mochoveckom bloku. Príčinou udalosti bola zriedkavá chyba zavážacieho stroja, ktorý vykonáva premiestňovanie palivových kaziet v reaktore počas výmeny paliva a nedostatočná kontrola jeho činnosti zo strany obsluhy. „Vykonali sme neplánovanú kontrolu, ktorej cieľom bolo zistenie skutočností súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou, ako aj vhodnosť a dostatočnosť opatrení prijatých držiteľom povolenia. Na základe vykonanej kontroly sme stanovili ďalšie opatrenia na zabránenie opakovania udalosti,“ dodal ÚJD.

Dostavba mochoveckých blokov

Kontrolný orgán sa venoval aj dvom mochoveckým blokom, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe. „Projekt Jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 prešiel vlani významnými zmenami. Bola zjednotená koordinácia a riadenie konvenčnej a jadrovej časti. Bola vytvorená nová organizačná štruktúra a projektový tím bol posilnený o skupinu expertov s cieľom zistiť možné kritické miesta projektu a navrhnúť prípadné nápravné opatrenia za účelom dodržania stanoveného harmonogramu projektu bez zníženia kvality jednotlivých systémov a jadrovej bezpečnosti,“ konštatoval ÚJD, ktorý vlani v rámci projektu dostavby Mochoviec posudzoval a schvaľoval prevažne požiadavky na kvalitu vybraných zariadení a pokračoval proces posudzovania predprevádzkovej bezpečnostnej správy.

Vyraďované elektrárne

Kontrole nepodliehajú len prevádzkované jadrové bloky, ale aj bloky, ktoré sú v súčasnosti vo vyraďovaní. Ide o vyraďovanie Jadrovej elektrárne Bohunice A1 a V1. „Vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1 sa v minulom roku realizovalo podľa plánu druhej etapy vyraďovania,“ uzavrel ÚJD, ktorý vlani nenašiel chyby ani pri prevádzkovaní Medziskladu vyhoreného jadrového paliva Jaslovské Bohunice ani pri prevádzkovaní Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov Mochovce.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame