Hromadia sa problémy pri vyplácaní preplatkov

2. apríla 2013 0:00

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) eviduje od odberateľov elektrickej energie a zemného plynu čoraz viac podnetov na postupy dodávateľov pri nevyplácaní preplatkov. „Pri podaniach týkajúcich sa nevyplatených preplatkov z vyúčtovaných faktúr v rámci svojich kompetencií prešetrujeme postup konkrétneho dodávateľa elektriny alebo plynu,“ informoval regulátor.

Regulačný úrad však upozorňuje odberateľov energií, že nemá v rukách zákonné prostriedky na samotné vymáhanie preplatku od dodávateľov. „Uložiť povinnosť dodávateľovi elektriny alebo plynu zaplatiť splatný preplatok z vyúčtovacej faktúry môže len príslušný všeobecný súd,“ upozornil regulátor. ÚRSO upozorňuje odberateľov, že v jeho kompetencii taktiež nie je kontrola obsahu a zákonnosti zmlúv uzavretých s dodávateľmi energií, všeobecná kontrola faktúr bez bližšieho identifikovania problematickej položky, ukončovanie zmlúv uzavretých s dodávateľom energií napísaním výpovede alebo odstúpenia od zmluvy a vymáhanie akýchkoľvek pohľadávok medzi dodávateľom a odberateľom.Čo si o tom myslíte?