Gazprom mal zneužívať Slovensko

22. apríla 2015 12:09

Európska komisia je presvedčená, že ruský energetický gigant v krajinách strednej a východnej Európy zneužíval svoje dominantné postavenie. Dôsledkom mali byť aj vyššie ceny za dodávky plynu.

EÚ
Ilustračné foto freedigitalphotos.net

Ruský energetický gigant Gazprom mal zneužívať dominantné postavenie na trhu s dodávkami zemného plynu v strednej a východnej Európe. Európska komisia (EK) v stredu už zaslala ruskej spoločnosti svoje námietky. „Prípad sa týka aj Slovenska, predovšetkým pokiaľ ide o prvú skupinu námietok spočívajúcich v delení trhov,“ informoval vedúci tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

Mali sme vyššie ceny?

EK vo vyhlásení o námietkach tvrdí, že obchodné praktiky Gazpromu porušujú súťažné pravidlá. Komisia namieta, že Gazprom, ako dominantný dodávateľ, zameral svoju obchodnú politiku na umelé delenie trhov, účtoval neprimerané ceny a podmieňoval dodávky plynu prijatím záväzkov, ktoré nesúviseli s dodávkami plynu. Napríklad investíciami do plynovodov podporovaných Gazpromom. „Negatívnym dôsledkom tohto konania bolo nielen umelé delenie trhu, ale aj obmedzený prístup k dodávkam plynu za výhodnejšie ceny. To sa prirodzene mohlo prejaviť aj na cenách, ktoré bol nútený platiť konečný spotrebiteľ,“ dodal Králik.

Niečo za niečo?

Komisia namieta, že Gazprom v dodávateľských dohodách s veľkoobchodníkmi a niektorými priemyselnými dodávateľmi ukladal územné obmedzenia. „Tieto zmluvné klauzuly zahŕňajú zákaz vývozu, povinnosť použiť zakúpený plyn na konkrétnom území, či oprávnenie predávať plyn len určitým odberateľom v rámci danej krajiny,“ doplnil Králik. Tieto územné reštrikcie bránili predovšetkým tokom plynu medzi ôsmimi dotknutými krajinami EÚ. Okrem Slovenska ide aj o Bulharsko, ČR, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu a Poľsko. „Veľkoodberatelia z dotknutých krajín nemohli predávať svoje prebytky do iných krajín,“ uviedol Králik.

Gazprom všetko popiera

Gazprom obvinenia zo strany EK odmieta, považuje námietky za neodôvodnené. „Striktne dodržiavame všetky normy medzinárodného práva a vnútroštátnych právnych predpisov v krajinách, kde spoločnosti Gazprom Group podnikajú. Obchodné praktiky Gazprom Group na trhu EÚ, vrátane zásad tvorby cien zemného plynu, sú plne v súlade s normami a s ohľadom na iných výrobcov a dovozcov zemného plynu,“ reagovalo vedenie spoločnosti Gazprom.

Čaká spravodlivé vyšetrovanie

Gazprom verí, že v rámci prebiehajúceho protimonopolného vyšetrovania sa budú brať do úvahy ich práva a legitímne záujmy, zakorenené v právnych predpisoch EÚ a medzinárodného práva. „Očakávame vyriešenie tejto situácie dohodou medzi vládou Ruskej federácie a Európskou komisiu a nájdením prijateľného riešenia protimonopolného vyšetrovania na medzivládnej úrovni,“ konštatovala ruská spoločnosť, ktorá na záver upozornila, že vyhlásenie o námietkach je iba jednou z etáp v rámci protimonopolného vyšetrovania a nerobí spoločnosť vinnú z porušenia akéhokoľvek ustanovenia práva EÚ.

Ukrajinci na strane EÚ

Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Naftogaz oznámenie komisie privítala a uviedla, že negatívne dôsledky dominantnej pozície Gazpromu na domácom trhu aj v EÚ pociťuje dlhodobo. Gazprom aj v súčasnosti protiprávne blokuje zavedenie štandardných procedúr, ktoré by umožnili virtuálnu prepravu plynu reverzným tokom medzi Slovenskom, Maďarskom, Poľskom a Rumunskom na jednej a Ukrajinou na druhej strane, upozornil Naftogaz. Spoločnosť tým odkázala na prax, kedy plyn určený na vývoz zostane v tranzitnej krajine a reverzná dodávka sa uskutoční iba účtovne. Blokovaním virtuálnych reverzných tokov Gazprom poškodzuje aj dodávateľov plynu v EÚ, keďže im tým bráni v získaní podielu na veľkom ukrajinskom trhu, uviedol vo vyhlásení Naftogaz.

Môžu sa ešte brániť

Ak sa preukážu podozrenia zo zneužitia dominantného postavenia, Gazpromu hrozí uloženie finančnej pokuty do 10 % celosvetového obratu. Gazprom má teraz 12 týždňov na to, aby sa obhájil a predniesol svoje argumenty. „Komisia bude plne rešpektovať právo Gazpromu na obhajobu,“ konštatoval Králik.

Štvorročná akcia

Praktikami Gazpromu v strednej a východnej Európe sa začala Európska komisia zaoberať už v septembri 2011. Komisia uskutočnila v sektore zemného plynu neohlásené inšpekcie. „Inšpekcia sa uskutočnila v spoločnostiach krajín strednej a východnej Európy, ktoré pôsobia v oblasti dodávok, prepravy a uskladnenia zemného plynu,“ uzavrel Králik. Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy, s trhovým podielom značne nad 50 %. Vo väčšine krajín dokonca na úrovni 100 %.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?