Francúzsky regulátor navrhuje vyššie ceny plynu

22. mája 2013 15:00

Ceny plynu pre francúzske domácnosti budú musieť tento rok vzrásť o 1,6 %, aby sa našli zdroje na vykrytie zvýšených nákladov niekdajšieho štátneho monopolu GDF Suez. Informoval o tom v stredu francúzsky regulačný úrad CRE. Cenový návrh sa opiera o analýzu nákladov v oblasti dopravy, skladovania, distribúcie a predaja. Zvýšenie cien by mohlo podľa aktuálnej správy úradu nadobudnúť účinnosť k 1. júlu 2013. Návrh regulátora nie je pre vládu záväzný, tarify však musia podľa platnej legislatívy kompenzovať náklady, ktoré vzniknú GDF Suez pri dodávkach energií. Vládny kabinet chce zastaviť rast spotrebiteľských cien v čase, kedy sa usiluje o vyriešenie právnych sporov s energetickými spoločnosťami.

Plyn ceny
Plynový horák SITA

Ceny taríf v regulovaných odvetviach sa vo Francúzsku od januára určujú na mesačnej báze a nie na základe kvartálnych porovnaní. Nový mechanizmus prikladá väčšiu váhu na spotovú cenu plynu, vplyv cien ropy sa naopak zmenšil. Prechod na nový systém viedol od začiatku roka k niekoľkým menším zvýšeniam taríf pre domácnosti. Tarify platné v roku 2012 primerane odrážali náklady GDF Suez a spätné úpravy preto nie sú potrebné, uviedol ďalej CRE.Čo si o tom myslíte?