Fitch potvrdil ratingy spoločnosti E.ON

2. septembra 2016 11:22
SITA

Agentúra očakáva, že E.ON po oddelení dcérskej firmy Uniper bude väčšiu časť zisku dosahovať z regulovaných sietí.

E.ON ZSE EON
Ilustračné foto. SITA

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila nemeckej energetickej spoločnosti E.ON dlhodobý emisný rating (IDR) na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom a krátkodobý emisný rating na stupni F2. Agentúra zároveň začala revíziu ratingu nadriadených nezabezpečených záväzkov firmy E.ON, ktorý je na stupni BBB+, s možnosťou jeho zvýšenia. Potvrdenie hodnotenia úverovej spoľahlivosti firmy odzrkadľuje očakávania, že podnikateľský profil E.ON-u bude po oddelení dcérskej firmy Uniper viac koncentrovaný a väčšia časť zisku bude pochádzať z regulovaných sietí.

Fitch predpokladá, že zisk spoločnosti E.ON bude mierne rásť, a to tempom 1 až 3 percentá, hlavne po investíciách do sietí a projektov produkcie energie z obnoviteľných zdrojov. Agentúra ráta s tým, že ohlásené projekty v oblasti výroby energie z obnoviteľných zdrojov sa zrealizujú podľa plánu a firma bude mať ročné kapitálové výdavky v sume 3,2 až 3,4 mld. eur.

Agentúra odhaduje, že E.ON bude ročne vyplácať dividendy v sume 480 mil. eur v súlade s dividendovou politikou firmy, podľa ktorej na dividendy dáva 40 až 60 percent upraveného čistého zisku. Zároveň predpokladá, že do štátneho jadrového fondu E.ON uhradí 8 mld. eur a v budúcom roku tomuto fondu zaplatí ďalšie 2 mld. eur.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?