Fitch pokračuje v revízii ratingov SPP

7. júna 2013 15:30

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v piatok ponechala ratingy spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) v procese revízie s možnosťou zníženia (RWN). Dlhodobé ratingy v domácej a cudzej mene agentúra v súčasnosti hodnotí na stupni A-. Rozhodnutie pokračovať v revízii agentúra zdôvodnila možnými zmenami internej štruktúry skupiny SPP v nadväznosti na zmenu vlastníckych vzťahov z januára tohto roku.

Sídlo spoločnosti SPP
Sídlo spoločnosti SPP SITA

Jednou z možností, ktoré zvažujú akcionári SPP, je oddelenie divízie dodávok plynu a zmena vnútornej štruktúry skupiny. To by mohlo spôsobiť, že SPP holding bude v kľúčových divíziách SPP Distribúcia a.s. a a eustream a.s, ktoré generujú hotovosť, kontrolovať 51 % namiesto súčasných 100 %, upozorňuje Fitch. O tom, či revízia vyústi do zhoršenia ratingov, Fitch rozhodne v čase, keď bude definitívne známa novú štruktúra skupiny. Do režimu RWN zaradila agentúra SPP 20. decembra 2012.

Slovenský plynárenský priemysel je energetická spoločnosť. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. SPP poskytuje dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku Slovenskej republiky (51 %) a Energetický a průmyslový holding (49 %).Čo si o tom myslíte?