Firma Probugas vlani vykázala zisk

15. júla 2014 9:45

Kým v roku 2012 evidovala firma stratu 461 tisíc eur, vlani dosiahla zisk 247 tisíc eur.

Probugas
Ilustračné foto. probugas.sk

Dodávateľ propánu a propán-butánu, spoločnosť Probugas, zakončil minulý rok s kladným hospodárskym výsledkom. Kým v roku 2012 evidovala firma stratu 461 tis. eur, vlani dosiahla zisk 247 tis. eur. Vyplýva to zo zverejnenej účtovnej závierky.

V minulom roku utŕžil dodávateľ plynu za predaj tovaru 15,7 mil. eur, čo je menej ako v predchádzajúcom roku, kedy to bolo 19,8 mil. eur. V sledovanom období sa znížili aj tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb na 776,6 tis. eur z 870,7 tis. eur. Na druhej strane záväzky spoločnosti vzrástli v ostatnom účtovnom roku na 11,9 mil. eur z 11,7 mil. eur. Zvýšili sa tiež mzdové náklady, a to na 1,6 mil. eur z 1,5 mil. eur. Dodávateľ plynu evidoval ku koncu minulého roka majetok v hodnote 15,1 mil. eur. Z väčšej časti, konkrétne 9,9 mil. eur, ho tvoril obežný majetok. Základné imanie zostalo v porovnaní s rokom 2012 nezmenené 2,8 mil. eur.

Spoločnosť Probugas, a. s. bola založená 2. septembra 1991 ako spoločný podnik so zahraničnou majetkovou účasťou. Polovičným vlastníkom akcií bol Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik a rovnaký podiel vlastnil zahraničný akcionár, Pam Gas, spoločnosť zaregistrovaná v Holandsku. Probugas dodáva plyn vo fľašiach a zásobníkoch okrem iného na ohrev teplej vody, vykurovanie, či varenie.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?