Európska únia spotrebovala menej energie

9. februára 2015 13:29

Na Slovensku bol vývoj podobný ako v rámci celej EÚ, v roku 2013 sa spotrebovalo 17,3 mil. ton ropného ekvivalentu, čo bol pokles oproti roku 2006, kedy bola spotreba na úrovni 18,9 mil. ton ropného ekvivalentu.

EÚ EK
Ilustračné foto. SITA/AP

Spotreba energie v Európskej únii v roku 2013 bola na úrovni 1 666 mil. ton ropného ekvivalentu, čiže klesla na úroveň, na ktorej bola začiatkom 90. rokov minulého storočia. V porovnaní s rokom 2006, kedy spotreba energie v EÚ kulminovala na úrovni 1 832 mil. ton ropného ekvivalentu, sa zmenšila o 9,1 %. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Na Slovensku sa v roku 2013 spotrebovalo 17,3 mil. ton ropného ekvivalentu. Spotreba energie klesla v porovnaní s rokom 1990, kedy bola na úrovni 21,8 mil. ton ropného ekvivalentu. Klesla aj v porovnaní s rokom 2006, kedy v rámci EÚ kulminovala, keďže vtedy sa v SR spotrebovalo 18,9 mil. ton ropného ekvivalentu. V roku 2013 Slovensko dovozom pokrývalo 59,6 % svojej spotreby energie.

Na produkcii energie v EÚ sa v roku 2013 najviac podieľala jadrová energetika (29 %), na druhom mieste bola energia z obnoviteľných zdrojov (24 %) a potom nasledovala energia z tuhých palív (20 %), plynu (17 %), ropy (9 %) a z neobnoviteľných odpadov (1 %). Celkovo EÚ v roku 2013 vyrobila 790 mil. ton ropného ekvivalentu. Dovozom únia uspokojovala 53 % svojej spotreby.

Najmenej závislé na dovoze boli v roku 2013 Estónsko (11,9 %), Dánsko (12,3 %), Rumunsko (18,6 %), Poľsko (25,8 %), Holandsko (26 %) a Česká republika (27,9 %). Najviac bola na dovoze energie závislá Malta, ktorá v roku 2013 importom nielenže pokryla 100 % svojej spotreby, ale vytvorila si aj rezervy na úrovni 4 % ročnej spotreby. Po Malte nasledovali Luxembursko (96,9 %), Cyprus (96,4 %) a Írsko (89,1 %).

V rámci piatich najväčších spotrebiteľov energie v rámci EÚ najmenej závislá bola od dovozu Veľká Británia (46,4 %), po ktorej nasledovalo Francúzsko (47,9 %). Najviac závislé od importu energie bolo v rámci tejto skupiny Nemecko (62,7 %), po ktorom nasledovali Španielsko (70,5 %) a Taliansko (76,9 %).

Najväčším producentom energie bolo v roku 2013 v rámci EÚ Francúzsko (135 mil. ton ropného ekvivalentu, čiže 17 % celkovej produkcie energií v EÚ). Nasledovali Nemecko (121 mil. ton ropného ekvivalentu, 15 %), Veľká Británia (110 mil. ton ropného ekvivalentu, 14 %), Poľsko (71 mil. ton ropného ekvivalentu, 9 %) a Holandsko (70 mil. ton ropného ekvivalentu, 9 %).

Slovensko v roku 2013 vyprodukovalo 6,4 mil. ton ropného ekvivalentu. Na celkovej produkcii Slovenska jadrová energetika zaberala 64,1 %, z obnoviteľných zdrojov pochádzalo 22,9 % produkcie, z tuhých palív 9,1 %, z neobnoviteľných odpadov 2,1 %, z plynu 1,6 % a z ropy 0,2 %. Výroba z obnoviteľných zdrojov sa na celkovej produkcii najviac podieľala v Lotyšsku (99,7 %), Portugalsku (97,5 %), Litve (91,1 %), Rakúsku (78,2 %) a Luxembursku (76,4 %). Tuhé palivá dominovali v Poľsku (80,5 %), v Estónsku (78,3 %) a v Grécku (72,3 %), jadrová energetika vo Francúzsku (80,9 %) a v Belgicku (75,2 %) a plyn iba v Holandsku (88,7 %).

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?