EÚ pripravila investície za 22 miliónov. Súvisia so vznikom Energetickej únie.

25. apríla 2017 9:42
SITA

Investičné projekty by mali napomôcť k rozvoju trvalo udržateľnej a efektívnej dopravnej a energetickej infraštruktúry v Európskej únii.

EÚ
Ilustračné foto pixabay

Európska únia plánuje investovať vyše 22 miliónov eur do siedmich trvalo udržateľných projektov v sektoroch dopravy a energetiky. Projekty by mali napomôcť k rozvoju trvalo udržateľnej a efektívnej dopravnej a energetickej infraštruktúry v Európskej únii. Projekty, ktoré sú súčasťou vznikajúcej Energetickej únie, budú podľa informácií zverejnených Európskou komisiou financované z Nástroja na prepájanie Európy (NPE).

„Energetická únia ide za hranice energetickej politiky, či klimatických zmien. Dotýka sa modernizácie celého hospodárstva, aby bolo nízkouhlíkové a efektívne z hľadiska využívania energie i zdrojov. Fakty hovoria samé za seba: energia z obnoviteľných zdrojov je teraz nákladovo konkurencieschopná, zamestnáva viac ako milión ľudí v Európe a priťahuje viac investícií než mnohé iné odvetvia. Preto vítam projekty, ktoré sú konkrétnym príkladom synergie medzi aktuálnymi potrebami v energetike a doprave a ktoré zároveň prispievajú k energetickej bezpečnosti Európy,“ povedal podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Štyri zo siedmich projektov sa budú vzťahovať na priority v rámci dopravy, ako sú budovanie námorných diaľnic, námorných prístavov, či multimodálnej dopravy s dôrazom na sektor zemného plynu. Na túto oblasť je vyčlenených 8,8 milióna eur z celkového objemu financií. Ďalších 12,3 milióna eur poputuje na dve opatrenia v odvetví elektrickej energie, a to riešenie cestnej a multimodálnej dopravy. Posledné opatrenie, na ktoré je vyčlenený jeden milión eur, sa týka inteligentných sietí so zameraním na železničnú dopravu.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?