Éra intenzívnej výstavby nových plynovodov je za nami

4. novembra 2014 11:34
Autor: vEnergetike.sk

Spoločnosť SPP-distribúcia neplánuje zvyšovať plynofikáciu na Slovensku. V súčasnosti je plynofikovaných 2 234 obcí z celkového počtu 2 891.

Plyn plynovod
Ilustračné foto montgas.sk

Väčšina Slovákov si minulý týždeň vydýchla. Ukrajina a Rusko sa totiž ako tak dohodli na dodávkach zemného plynu počas nasledujúcej zimy. Keďže Slovensko je po Holandsku druhou európskou najplynofikovanejšou krajinou, dohoda určite priniesla našim spotrebiteľom pokoj v duši. A to aj napriek tomu, že dodávatelia plynu garantovali dodávky svojim odberateľom aj v prípade úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu.

Stop plynofikácii?

V súčasnosti má prístup k plynu 94 % všetkých obyvateľov Slovenska. To znamená, že z celkového počtu 2 891 obcí je v súčasnosti plynofikovaných 2 234. Čiže bez prístupu k plynovodom je len 657 obcí. Tieto obce sa svojho plynovodu zrejme tak skoro nedočkajú. Spoločnosť SPP-distribúcia, ktoré prevádzkuje 33 tisíc kilometrov dlhú plynovodnú sieť, totiž v najbližšom období neplánuje zvyšovať plynofikáciu Slovenska. Má iné priority. „V súčasnosti nebudujeme a ani sa finančne nepodieľame na výstavbe nových plynovodov. Investície smerujeme do rekonštrukcie existujúcich sietí, tak aby bola zachovaná bezpečnosť ich prevádzky,“ povedal pre portál vEnergetike.sk hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.

Nemajú vraj záujem

Ostatná obec bola plynofikovaná koncom minulého desaťročia. SPP-distribúcia tvrdí, že obce, kde sa plynovody nenachádzajú, v posledných rokoch ani nemajú záujem o plynofikáciu. „Predmetom žiadostí v rokoch 2013 a 2014 bolo vždy iba rozšírenie distribučnej siete v už plynofikovaných obciach,“ doplnil Vanga.

Treba nájsť peniaze

SPP-distribúcia sa výstavbe nových plynovodov nebráni. Finančne sa jej však do takýchto projektov veľmi nechce. Firma preto mestám, obciam, developerom, či združeniu občanov, ktorí požiadajú o rozšírenie plynofikácie, odporúča model pri ktorom bude žiadateľ investične zabezpečovať požadované rozšírenie plynofikácie v celom rozsahu. „Takto vybudované plynárenské zariadenie si potom naša spoločnosť prenajíma, alebo nám môže investor vybudované zariadenie darovať. Ak dôjde k prenájmu zariadenia, výška nájomného sa stanoví na základe modelu ekonomického hodnotenia projektov v spoločnosti SPP- distribúcia,“ dodal Vanga.

Oplatí sa nový plynovod?

Ak by sa obec či developer napokon rozhodli pre rozšírenie plynofikácie, v prvom rade musia podať spoločnosti SPP-distribúcia žiadosť. Na základe nej firma vydá žiadateľovi technické podmienky rozšírenia siete s posúdením kapacity budovaných plynárenských zariadení. Plynári sú presvedčení, že stavať nové plynovody v nových či starých obytných štvrtiach sa stále oplatí. „Zemný plyn s prihliadnutím na svoj vysoký užívateľský komfort predstavuje bezkonkurenčne najvýhodnejší zdroj energie pre vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody v domácnosti. Investičné náklady na technológiu na báze zemného plynu sú spravidla dvojnásobne nižšie ako náklady na elektrické tepelné čerpadlo,“ konštatoval Vanga.

Mapa distribučnej siete.
SPP Distribúcia


Čo si o tom myslíte?